نویسنده : دوتا 2 پرشین

img
ژوئن
21

داستان hero های dota2 هیرو ancientapparition

📋 نام هیرو : Kaldr, the Ancient Apparition ✊️ شعار هیرو : “One day, ice will cover these lands, and it will be as if this war never happened.” یک روز همه ی این سرزمین را یخ فرامیگیردو انگونه بنظر […]

img
ژوئن
21

داستان hero های dota2 هیرو Weaver

📋 نام هیرو : Skitskurr, the Weaver ✊️ شعار هیرو : “Fate weaves the threads of our lives together. Fate also wields the blade that cuts them short.” مقدارت همانند گره زدن نخ زندگی برخی از مارا به یکدیگر پیوند […]

img
ژوئن
16

داستان hero های dota2 هیرو Viper

📋 نام هیرو : Viper, the Netherdrake ✊️ شعار هیرو : “You’ve failed the acid test.” شما تست اسیدتون با شکست مواجه شد 📝 داستان هیرو: Viper که حیوان دست آموز بدذات جادوگر سادیست که او را دستگیر و امیدوار […]

img
ژوئن
16

داستان hero های dota2 هیرو Venomancer

📋 نام هیرو : Lesale Deathbringer, the Venomancer ✊️ شعار هیرو : “No necromancer shall raise what the venomancer puts down.” حتی هیچ جادوگری نمیتواند آنچه را که venomancer از بین برده را جان تازه ببخشد. 📝 داستان هیرو : […]

img
ژوئن
14

داستان hero های dota2 هیرو Vengeful

📋 نام هیرو : Shendelzare, the Vengeful Spirit ✊️ شعار هیرو : “The road of revenge is long, but what awaits me at the end makes it worthwhile.” راه انتقام طولانی و سخت است ولی آنچه که در نهایت منتظر […]