نویسنده : دوتا 2 پرشین

img
سپتامبر
12

بر سر تیم Wings Gaming چه آمد

چه اتفاقی برای قهرمان TI6 افتاد ؟ معرفی : Wings gaming یک تیم حرفه ای چینی در dota2 و قهرمان مسابقات TI6 بود. این تیم بخاطر مدل بازی هجومی(Aggresive) و میزان توانایی بسیار بالا با انواع هیروهای مختلف معروف بود. […]

img
سپتامبر
08

افسانه ای بنام Dota 2

در افسانه ای که برای بازی دوتا2 درنظر گرفته شده جهان به دو قسمت عمده تقسیم می شود.   1⃣ قسمت اولی هستی یا واقعیت 2⃣ قسمت دوم نیستی یا عدم وجود   ما اینجا به تشریح مختصر این دو […]

img
سپتامبر
06

داستان hero های dota2 هیرو grimstroke

‌‌📋 نام هیرو : Grimstroke ✊️ شعار هیرو : I’ll paint this world as I see fit. 📝 داستان هیرو : Grimstroke که فردی خوش قیافه، ماهر، مکار و ظالم می باشد نیروهای فاسد و ترسناک خود را از طریق […]

img
سپتامبر
04

داستان hero های dota2 هیرو Zeus

‌‌📋 نام هیرو : Zeus, the Lord of Heaven ✊️ شعار هیرو : Immortality was overrated. This is much more interesting. 📝 داستان هیرو : خدای بهشت ها، پدر خدایان،zeus با تمام قهرمانان طوری رفتار می کند که انگار آنها […]

img
سپتامبر
03

داستان hero های dota2 هیرو WitchDoctor

‌‌📋 نام هیرو : Zharvakko, the Witch Doctor   ✊️ شعار هیرو : Malpractice makes perfect.   📝 داستان هیرو : انسانی شبح مانند رو به جلو تلوتلوخوران حرکت می کند.با تصویر و اعضای نامتقارن، به شکل بد راه می […]