دوتا 2

img
سپتامبر
02

داستان hero های dota2 هیرو winterwyvern

‌‌📋 نام هیرو : Auroth, the Winter Wyvern ✊️ شعار هیرو : Some breathe fire. I breathe ice 📝 داستان هیرو : مانند تمامی شاعران بزرگ، اورس فقط نیازمند زمان است تا شعر خود را بنویسد اما زندگی winter wyvern […]

img
آگوست
31

داستان hero های dota2 هیرو Windranger

‌‌📋 نام هیرو : Lyralei, the Windranger ✊️ شعار هیرو : If at first you don’t succeed, stand closer, shoot again 📝 داستان هیرو: محافظین جنگل های غربی همواره از اسرار خود مراقبت می کنند و یکی از آنها لیرالی […]

img
آگوست
30

داستان hero های dota2 هیرو Warlock

‌‌📋 نام هیرو : Demnok Lannik, the Warlock ✊️ شعار هیرو : Chaos comes at my command! 📝 داستان هیرو: به عنوان سرپرست رئیسان و مالکان آرشیو آکادمی اولتمیر ، دمنوک لانیک همواره به دنبال کتیبه های ممنوعه و کمیاب […]

img
آگوست
29

داستان hero های dota2 هیرو Visage

‌‌📋 نام هیرو : Visage, the Bound Form of Necro’lic ✊️ شعار هیرو : It is one thing to animate a corpse from beneath the ground. It is another to rip a soul from beyond the veil 📝 داستان هیرو: […]

img
آگوست
29

داستان hero های dota2 هیرو Tinker

‌‌📋 نام هیرو : Boush, the Tinker ✊️ شعار هیرو : Victory is 10% inspiration, 90% decapitation 📝 داستان هیرو: نژاد tinker مردمانی با جثه کوچک هستند که بخاطر هوش بالایشان و تنفر از جادو معروف هستند.بخاطر غرورشان آنها به […]