دوتا 2

img
ژوئن
14

داستان hero های dota2 هیرو Ursa

📋 نام هیرو : Ulfsaar, the Ursa Warrior ✊️ شعار هیرو : “It is my spirit that keeps me safe, and not mere armor.” این روح منه که حفظم میکنه نه زره و محافظ 📝 داستان هیرو: ursine اولفسار قوی […]

img
ژوئن
12

داستان hero های dota2 هیرو troll

📋 نام هیرو : Jah’rakal, the Troll Warlord ✊️ شعار هیرو : Play “I suffer the innocents and guilty alike. There are no innocents.” من بی گناهان و گناهکاران را به یک اندازه زجر میدهم. هیچ بی گناهی وجود ندارد. […]

img
ژوئن
10

داستان hero های dota2 هیرو Terrorblade

📋 نام هیرو : Terrorblade, the Demon Marauder ✊️ شعار هیرو : “The self-righteous shall choke on their sanctimony.” “خود عادلانه باید در تقدس خود را خفه می شود.” 📝 داستان هیرو: Terrorblade یک شیطان غارتگر است. یک قانون شکن […]

img
ژوئن
10

داستان hero های dota2 هیرو TA

📋 نام هیرو : Lanaya, the Templar Assassin ✊️ شعار هیرو : “Where the Hidden Ones send me, I go without question. I do not even question why I question not.” هر کجا که پنهان شده مرا بفرستد بدون سوال […]

img
ژوئن
08

داستان hero های dota2 هیرو spectre

📋 نام هیرو : Mercurial, the Spectre ✊️ شعار هیرو : “Among the Transcendencies, you would be thought ignoble.” در بین تمام تعالی ها، تو پست شمرده میشوی. 📝 داستان هیرو: همانطور که وضعیت بالای انرژی به دنبال سطح پایین […]