برچسب : مشکلات دوتا 2

img
ژانویه
30

بحث و گفتگو در مورد مسابقات پیش رو

میرسیم‌ به موضوع مهمی که قرار بود راجع بهش باهاتون صحبت کنیم . اول بگم ‌طی مشاوره هایی که از پلیرا ها و‌ صاحب نظر ها شده این متن تهیه گردیده است . چند تا فاکتور براتون در نظر گرفتیم […]