داستان Hero های DotA2 هیرو Lycan

📢 داستان هیرو های دوتا2 :

📋 نام هیرو : Banehallow, the Lycan

✊️ شعار هیرو : “Wolves need no armor.”

📃 مقدمه : Banehallow یک نماد خشم حیوانی  است. برای سال ها او در جنگل های تاریک جهان ساکن بود . در حال حاضر او کمک به استادان نامیده می شود او در خون و نبرد با استفاده از شخصیت گرگ جانداران مختلف را رسوخ میکند ، او همچنین غیر طبیعی سریع و چالاک است. برخی می گویند او حتی می تواند به یک گرگ غول پیکر تبدیل شود ، که به او دوام بیشتر و سرعت دهد .

📝 داستان هیرو :
قاتل مقدس یک نجیب زاده بود که در خانواده ی آمبری به دنیا آمد.این خانواده بزرگترین خاندان صاحب زمین در امپراتوری اسلوم بودند. قبل از سقوط این خاندان،همزمان با عجیب شدن رفتار پادشاه،وقتی که شارلاتان ها و جادوگران تمامی مقام های رسمی امپراتوری را قصب کردند، خانواده امبری اولین خاندانی بود که در برابر زیاده خواهی تخت پادشاهی قیام کرد.آنها که دیگر قصدی برای احترام و وفاداری ، آنها شش هزار شمشیر شمشیر زن را به پایتخت فرستادند و در آنجا در درون نیروها خیانت صورت گرفت و آنها به طور کامل از هم پاشیده شدند.و در اینجا این ضرب المثل قدیمی دوباره تکرار شد: وقتی که به یک پادشاه حمله می کنید بهتر است سر او را از تنش جدا کنید.پادشاه که از خیانت به خشم آمده بود تمامی خاندان آمبری را قتل عام کرد و فقط پدر و کوچک ترین پسر را زنده گذاشت. قاتل مقدس(بین هالو-اسم واقعی لایکن) را که به زنجیر کشیده بودند در حضور شاه و پدرش آوردند و پادشاه به جادوگرانش دستور داد تا او را به یک گرگ تبدیل کنند که گردن پدر خود را بدرد.”این کار را انجام بده تا ارباب خاندان آمبری طعم خیانت خود را بچشد” این حرف های پادشاه بود.جادوی بسیار قوی بر پسر قرار گرفت و پسر تبدیل به گرگ شد. اما با اینکه بدن او کامل تغییر کرد ذهن او بدون تغییر باقی ماند و به جای اینکه گردن پدر خود را گاز بگیرد، به بقیه افراد حمله کرد و آن ها را تکه تکه کرد.یک دوجین از شوالیه های پادشاه زیر دندان های گرگ کشته شدند. ارباب خاندان امبری با اینکه پادشاه با شمشیر جان او را گرفت در حال خندیدن بود.هم اکنون قاتل مقدس در جنگل ها به عنوان lycan پرسه می زند. نیمه جنگجو، نیمه گرگ و هدف او اجرای عدالت بر تمام چیزهایی است که از دست رفته اند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.