داستان hero های dota2 هیرو Medusa

📢 داستان هیرو های دوتا2 :

📋 نام هیرو : Medusa, the Gorgon

✊️ شعار هیرو :
“The only real beauty is power.”
تنها زیبایی واقعی,قدرت است!

📝 داستان هیرو:

زیبایی نوعی قدرت است. این نوع تفکر medusa را آرامش می داد. او که جوان ترین و دوست داشتنی ترین خواهر از سه خواهر گورگان بود.
از آنجایی که او تنها خواهری بود که عمر فانی داشت و توسط عنوان الهه دریا متولد شد.این تفکر همواره او را آرامش میداد تا هنگامی که گروهی از محاجمین نقاب پوش به قلمرو گورگان حمله کردند و دو خواهر نامیرا را از آنجا بردند بدون اینکه به زیبایی یا اشک های آنها توجه کنند. یکی از محاجمین medusa را نیز دستگیر کرد ولی او را به گوشه ای پرت کرد و با نگاه با انزجار گفت ” این یکی بوی موجودات فانی را می دهد. ما هیچ نیازی به موجودی که مرگ در انتظار او است نداریم” .
medusa که تحقیر شده بود خشمگین به معبد مادر خود رفت و از او در حالی که گریه می کرد این درخواست را کرد ” تو که از دادن زندگی ابدی به من دست باز زدی. بنابراین از تو تمنا می کنم که به من قدرت بده. قدرتی که بتوانم آن را به کار بگیرم و خواهرانم را نجات دهم و از این بی عدالتی انتقام بگیرم”. پس از تفکر طولانی الهه درخواست دختر خود را پذیرفت و به او اجازه داد که در ازای دادن زیبایی افسانه ای چهره خود قدرت ترسناکی و زیادی به او داده شود.
medusaحتی یک لحظه از تصمیم خود پشیمان نشد.او فهمید که قدرت تنها زیبایی است که ارزش نگهداری دارد چرا که تنها قدرت است که میتواند دنیا را تغییر دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.