داستان hero های dota2 هیرو Necrophos

‌‌📋 نام هیرو :
Rotund’jere, the Necrophos

✊️ شعار هیرو :
Behold the Pope of Pestilence
📝 داستان هیرو:
در دوران طاعون بزرگ، کشیشی گمنام با افکار تاریک به نام روتندیر بخاطر مرگ تمامی اراشد خود ارتقای درجه به کاردینال شد. زمانی که بقیه برای کمک رسانی به این مریضی رفتند او به قصر راموس رفت و نقشه کشیده بود که مال و اموال اشراف زاده های درحال مرگ را با وعده امتیازات روحی در ازای واگذاری املاک خود تصاحب کند.وقتی که این بیماری رو به کاهش رفت اقدامات او برای درجات بالاتر برملا شد و آنها او را محکوم به کار در یک ناحیه طاعون زده و مرگ تدریجی او به وسیله مریضی کردند. اما آنها ایمنی طبیعی بدن او به طاعون را نمی دانستند.او ویروس پاکس را دریافت کرد و بجای مردن به قدرت او اضافه کرد و او را تبدیل به جادوگر طاعون کرد، یک پاپ طاعون که خود را necrophos نامید . او در جهان سفر می کند و طاعون را به هرجایی که می رود گسترش می دهد و قدرت او با هر روستایی که به طاعون گرفتار می شود بیشتر می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.