داستان hero های dota2 هیرو QOP

‌‌📋 نام هیرو :
Akasha, the Queen of Pain

✊️ شعار هیرو :
They say pain is all in the mind, but they’re wrong: It’s all in my hands.

📝 داستان هیرو :
پادشاه الزه حسی والایی برای لمس درد داشت، درد ممنوعه. برای یک چهره سیاسی برجسته این نیاز نادانی محسوب می شد اما برای او برای ایجاد حس رضایت برای این تشنگی او حتی می توانست تخت پادشاهی خود را فدا کند.بنابراین او به داخل سیاه چال های قصر خود که پر از شیطان شناسان بود رفت و به آنها قول داد که هر کس بتواند ساکباس عذاب دهنده شخصی او را فراخوانی کند او را آزاد می کند.شیطانی که فراخوانی شد خود را آکاشا می نامید و استاد عذاب دادن بود و پادشاه او را ملکه مخفی خود کرد و تمام وقت آزاد خود را صرف عذاب کشیدن به وسیله دستان او می کرد.و به تدریج تمام قدرت خود را فدای عذاب کشیدن توسط آکاشا کرد.ملکه عذاب او را تا لبه مرگ می برد ولی معامله آنها اجازه کشات به او نمی داد.در هنگام آشوب پادشاه خود را به سمت پنچره برد و خود را به سمت پایین پرتاب کرد و در لحظه مرگ آکاشا را از بند معامله بینشان آزاد کرد.او آزاد است که عذاب دادن مختص خود را به همگان ارائه کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.