داستان hero های dota2 هیرو Techies

‌‌📋 نام هیرو :
Squee, Spleen, and Spoon, the Techies

✊️ شعار هیرو :
Measurements made.” “Bombs built.” “Powder’s dry.” “Okay, let’s blow something up!
📝 داستان هیرو:
در افسانه های درجربایت، هیچ کاری بدتر از تخریب های techies نبوده است.اما درحال حاضر نه درجربایت وجود دارد.نه توترین و نه شهر ترپر.اگر کسی تاریخ تخریبات techies را مطالعه کند متوجه می شود که مدت کوتاهی پس از آمدن techies شهر به طور کامل از بین رفت.
مانند تمام بلایای طبیعی که در اطراف techies وجود داشت نابودی درجربایت با کشف و طراحی راه های امن برای کنترل مواد منفجره شروع شد.آنها مین های را در زیر شهر جاسازی کردند و سه نابغه طراحی خود را به کمال رساندند: یک دکمه که زمانی که فشار داده می شد مواد منفجره از راه دور منفجر می شد.
این سه نفر که بسیار مشتاق برای تست کردن این اختراع بودند جعبه ها را از مواد منفجره پر کردند و آنها را در اطراف کارگاه کوچک خود قرار دادند. پس از اینکه آنها پناهگاه مناسب انتخاب کردند اسپلین دکمه کنترل را پشت سر هم فشار داد و بلاخره انفجاری رخ داد که باعث به وجود امدن گودال در مزرعه اطراف شد.اسکویی و اسپلین زمانی که به سمت خانه می رفتند موج بزرگی به سمت آنها آمد و آنها بر زمین افتادند.گوش آنها از صدای انفجار سوت می کشید و آنها محل کار خود را که منفجر شده بود دیدند.تکه های چوب و سنگ از دیوارهای آنجا فرو می ریخت کل قسمت درجربایت از بین رفت.و مردمان ساکن اطراف از ترس جان فرار کردند.
آنها در لبه خانه های ویران شده خود نشسته بودند و لبخند بر لب داشتند. آنها که دیگر توسط همسایه های گذشته خود سرزنش نمی شدند فقط به یک چیز فکر می کردند: چطور می توان یک انفجار با مقیاس بزرگ تر به وجود آورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.