داستان hero های dota2 هیرو Tinker

‌‌📋 نام هیرو :
Boush, the Tinker

✊️ شعار هیرو :
Victory is 10% inspiration, 90% decapitation

📝 داستان هیرو:
نژاد tinker مردمانی با جثه کوچک هستند که بخاطر هوش بالایشان و تنفر از جادو معروف هستند.بخاطر غرورشان آنها به کمک عقل خود زنده هستند و تنها از نیروهایی استفاده می کنند که با روش های علمی قابل دسترسی باشد.اگرچه این نوع رفتار همواره برای آنها مشکلات زیادی به وجود آورده بوش همواره به آن پایبند است.او که زمانی محقق درباره قوانین طبیعی بود ، تحقیقات عظیمی در این باره انجام داد و آزمایشگاه زیرزمینی که شواهدی برای وجود آن در فلات بنفش بود را پیدا کرد.درحالی که جادوگران درحال بررسی قسمت بالایی آن آزمایشگاه بودند بوش و گروهش دروازه ای به قلمرویی دیگر بازکردند،مه سیاهی از آنجا بیرون آمد و تمامی همراهان او ناپدید شدند و tinker تنها بازمانده از آن حادثه بود که با عقل و هوش خود توانست زنده بماند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.