داستان hero های dota2 هیرو troll

📋 نام هیرو : Jah’rakal, the Troll Warlord

✊️ شعار هیرو :
Play “I suffer the innocents and guilty alike. There are no innocents.”
من بی گناهان و گناهکاران را به یک اندازه زجر میدهم. هیچ بی گناهی وجود ندارد.

📝 داستان هیرو :
اهانت به ترول ها کار بسیار آسانی است.به عنوان نژادی ستیزه جوی،ترول ها عاشق نزاع و جروبحث هستند و هیچ فرصتی را برای بالابردن صدای خود برای یکدیگر از دست نمی دهند.مردهای ترول در اتاق های زیرزمینی محل سکونت رئیس خانواده به بلوغ می رسند و فقط برای آنها سرگرمی به ارمغان می آورند.معمولا تا سن بلوغ در آنجا می مانند و رئیس خانواده برای آنها غذا تهیه می کند.زمانی که ترول جوان از اتاق های زیرزمینی بیرون می آیند افراد هم نوع خود را جمع آوری می کنند و گروه هایی از یاغیان را به وجود می آورند که با صدای بلند درباره همه چیز ابراز ناخوشایندی می کنند.از آنجایی که ترول ها عاشق جروبحث هستند تصور کنید چه امر نادری است که یک ترول از میان هم نوعان خود به دلیل بی منطق بودن طرد شود.این تقدیر ژاراکال ، ترول فروشنده از اعماق هوون است.او که بسیار فریبنده و زبانی تلخ و ناخوشایند داشت حتی ترول ها او را غیرقابل تحمل می دانستند.پس از یک جروبحث عمیق که او بیشترین سود را از آخرین حمله گروهش برده بود هم گروهانش دیگر طاقت نیاوردند. بر علیه او متحد شدند و او را با جوب زدند و او را از محل اقامتشان بیرون انداختند.او که ازطرد شدندش عصبانی بود روز بعد درحالی که به تبر مسلح بود به آنجا برگشت و همه آنها را کشت.پس از آن او عهد خون باخود بست که همیشه به دنبال به وجود آوردن نزاع بر علیه خود باشد.درحال حاضر او در دنیا به عنوان trollwarlord پرسه می زند. تند و خشمگین، او فرمانده بزرگ پادشاهی از ارتش یک نفره خود می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.