زمان بندی و نتایج مسابقات پرشین گالف کاپ 10

نکات مهم :

تمامی لیدرها موظف به ادد کردن ادمین بازی خود در زمان مقرر یعنی 15 دقیقه قبل از استارت بازی می باشند همچنین لیدر محترم اسم تیم را به اسم اصلی خود اضافه نماید و به داور خود پیام دهد تا باعث سهولت در برگزاری مسابقات شود. تیم های بازنده در وینر براکت در همان روز در لور براکت بازی خواهند داشت

بازی های پیش رو