مرور برچسب

داستان بازی dota2

افسانه ای بنام Dota 2

در افسانه ای که برای بازی دوتا2 درنظر گرفته شده جهان به دو قسمت عمده تقسیم می شود. 1⃣ قسمت اولی هستی یا واقعیت 2⃣ قسمت دوم نیستی یا عدم وجود ما اینجا به تشریح مختصر این دو قسمت می پردازیم و کمی راجبه آنها توضیح…