مرور برچسب

داستان هیرو lich

داستان hero های Dota2 هیرو Lich

‌‌📋 نام هیرو : Ethreain, the Lich ✊️ شعار هیرو : And so the dead will bury the dead 📝 داستان هیرو: در زندگی ، جادوگر سرما ایسریان( قبل از تبدیل شدن به lich) می خواست از یخ نابودگر برای به چنگ آوردن قلمروهای پادشاهان استفاده کند. هدف…