مرور برچسب

دوتا 2پرشین

جعبه سوم ایمورتال

در این پست به ترجمه خبر موجود در سایت رسمی دوتا 2 و معرفی ایمورتال و پیش نمایشی از آن ها می پردازیم. اگر وقت کافی برای دیدن تک تک پیش نمایش آیتم ها ندارید در آخر ویدیویی کلی از این جعبه قرار داده شده است.  Immortal Treasure III…