مرور رده

زندگی نامه ی هیروهای دوتا

داستان hero های dota2 هیرو Tinker

‌‌📋 نام هیرو : Boush, the Tinker ✊️ شعار هیرو : Victory is 10% inspiration, 90% decapitation 📝 داستان هیرو: نژاد tinker مردمانی با جثه کوچک هستند که بخاطر هوش بالایشان و تنفر از جادو معروف هستند.بخاطر غرورشان آنها به کمک عقل خود…