مرور رده

زندگی نامه ی هیروهای دوتا

داستان hero های dota2 هیرو Silencer

‌‌📋 نام هیرو : Nortrom, the Silencer ✊️ شعار هیرو : Enemies should be seen and not heard 📝 داستان هیرو: او که بخشی از هفتمین و آخرین خاندان خود بود توسط مکتبی باستانی آئوئل پرورش یافت تا بتواند برترین جادوگری که جهان تابحال به خود…