داستان hero های dota2 هیرو grimstroke

‌‌📋 نام هیرو : Grimstroke✊️ شعار هیرو : I'll paint this world as I see fit.📝 داستان هیرو : Grimstroke که فردی خوش قیافه، ماهر، مکار و ظالم می باشد نیروهای فاسد و ترسناک خود را از طریق جوهر نامقدس از قلم مرموز خود آزاد می کند.او…

داستان hero های dota2 هیرو winterwyvern

‌‌📋 نام هیرو : Auroth, the Winter Wyvern✊️ شعار هیرو : Some breathe fire. I breathe ice📝 داستان هیرو : مانند تمامی شاعران بزرگ، اورس فقط نیازمند زمان است تا شعر خود را بنویسد اما زندگی winter wyvern همواره پر از وقفه است.حماسه…

داستان hero های dota2 هیرو Windranger

‌‌📋 نام هیرو : Lyralei, the Windranger✊️ شعار هیرو : If at first you don't succeed, stand closer, shoot again📝 داستان هیرو: محافظین جنگل های غربی همواره از اسرار خود مراقبت می کنند و یکی از آنها لیرالی است که استاد تیراندازی جنگل…