داستان hero های dota2 هیرو Silencer

‌‌📋 نام هیرو : Nortrom, the Silencer✊️ شعار هیرو : Enemies should be seen and not heard 📝 داستان هیرو: او که بخشی از هفتمین و آخرین خاندان خود بود توسط مکتبی باستانی آئوئل پرورش یافت تا بتواند برترین جادوگری که جهان تابحال به خود…

داستان hero های dota2 هیرو shadowdemon

‌‌📋 نام هیرو : Shadow Demon✊️ شعار هیرو : Who toys with demons will find himself toyed with 📝 داستان هیرو: از میان فرمانروایان شیاطین که پای بر این دنیا نهادند، doom به ندرت خود را مشغول موجودات غیر جهنمی و موجودات رده پایین می کند…

داستان hero های dota2 هیرو Rubick

‌‌📋 نام هیرو : Rubick, the Grand Magus✊️ شعار هیرو : No sorcery lies beyond my grasp 📝 داستان هیرو: هر ساحری می تواند یک یا دو جادو استفاده کند و یا می تواند مدت طولانی مطالعه کند و یک جادوگر شود اما کسی که بیشترین توانایی را دارد…