افسانه ای بنام Dota 2

در افسانه ای که برای بازی دوتا2 درنظر گرفته شده جهان به دو قسمت عمده تقسیم می شود. 1⃣ قسمت اولی هستی یا واقعیت 2⃣ قسمت دوم نیستی یا عدم وجود ما اینجا به تشریح مختصر این دو قسمت می پردازیم و کمی راجبه آنها توضیح…

داستان hero های dota2 هیرو grimstroke

‌‌📋 نام هیرو : Grimstroke ✊️ شعار هیرو : I'll paint this world as I see fit. 📝 داستان هیرو : Grimstroke که فردی خوش قیافه، ماهر، مکار و ظالم می باشد نیروهای فاسد و ترسناک خود را از طریق جوهر نامقدس از قلم مرموز خود آزاد می کند.او…

داستان hero های dota2 هیرو winterwyvern

‌‌📋 نام هیرو : Auroth, the Winter Wyvern ✊️ شعار هیرو : Some breathe fire. I breathe ice 📝 داستان هیرو : مانند تمامی شاعران بزرگ، اورس فقط نیازمند زمان است تا شعر خود را بنویسد اما زندگی winter wyvern همواره پر از وقفه است.حماسه…