داستان hero های dota2 هیرو Warlock

‌‌📋 نام هیرو : Demnok Lannik, the Warlock✊️ شعار هیرو : Chaos comes at my command! 📝 داستان هیرو: به عنوان سرپرست رئیسان و مالکان آرشیو آکادمی اولتمیر ، دمنوک لانیک همواره به دنبال کتیبه های ممنوعه و کمیاب بود.هیچ معبد نفرین شده ای…

داستان hero های dota2 هیرو Tinker

‌‌📋 نام هیرو : Boush, the Tinker✊️ شعار هیرو : Victory is 10% inspiration, 90% decapitation📝 داستان هیرو: نژاد tinker مردمانی با جثه کوچک هستند که بخاطر هوش بالایشان و تنفر از جادو معروف هستند.بخاطر غرورشان آنها به کمک عقل خود…