مرور برچسب

زندگی نامه هیرو dota 2

داستان hero های dota2 هیرو grimstroke

‌‌📋 نام هیرو : Grimstroke ✊️ شعار هیرو : I'll paint this world as I see fit. 📝 داستان هیرو : Grimstroke که فردی خوش قیافه، ماهر، مکار و ظالم می باشد نیروهای فاسد و ترسناک خود را از طریق جوهر نامقدس از قلم مرموز خود آزاد می کند.او…

داستان hero های dota2 هیرو winterwyvern

‌‌📋 نام هیرو : Auroth, the Winter Wyvern ✊️ شعار هیرو : Some breathe fire. I breathe ice 📝 داستان هیرو : مانند تمامی شاعران بزرگ، اورس فقط نیازمند زمان است تا شعر خود را بنویسد اما زندگی winter wyvern همواره پر از وقفه است.حماسه…