تغییرات 6.85

 • Siege creeps از این به بعد مثل creepهای معمولی رفتار می کنند.
 • Siege creeps از این به بعد 80%  magic resistance دارند.
 • Acient Thunderhide اسکیل جدیدی دارد: War Drums Aura: 15 attack speed و 15% attack damage میدهد.
 • Ancient black drake اسکیل جدیدی دارد: Dragonhide Aura: +2 armor میدهد.

تغییرات هیروها:

Abaddon:

 • Mist coil زمان آماده شدنش از 5 به 4.5 ثانیه کاهش یافت.
 • Borrow time از این به بعد با خریدن aghanim scepter به جای 35%، 50% دمیج اضافی می خورد.

Alchemist:

 • Acid Spray دمیجش از 12/16/20/24 به 15/20/25/30 افزایش یافت.
 • Greevil Greed از این به بعد به جای 4x، 5x پول اضافه می` دهد.

Ancient Apparition:
محدوده استفاده Cold feed از 700 به 700/800/900/1000 افزایش یافت.

Anti mage:

 •  محدوده استفاده blink از 1000/1075/1150/1150 به 925/1000/1075/1150 تغییر یافت.
 • Stun اسکیل Mana void از 0.1/0.2/0.3 به 0.15  تغییر یافت.

Bane:

 • Enfeeble زمان آماده شدنش از 10 به 8 ثانیه کاهش پیدا کرد.
 • کاهش دادن mana اسکیل Brain Sap از 100/125/150/175 به 70/100/130/160 کاهش یافت.
 • باگ Fiend’s Grip که بعضی اوقات true vision نمی داد فیکس شد.

Batrider:

 • Flambreak دمیجش از 50 به 25/30/35/40 کم شد.
 • مدت زمان ماندن باف flamebreak از 1/2/3/4 به 3/4/5/6 تغییر یافت.
 • Aghanim’s Sceptre: وقتی flaming laso را استفاده می کنید، نزیک ترین هیرو به هدف، (حداکثر با فاصله 400 ) به هدف شما وصل می شود. 100 dmg/s نیز اضافه می کند.

Bloodseeker:

 • مقیاس سرعت و دمیج گرفتن از اسکیل thirst scaling از 100%->25% به 75%->25% تغییر کرد.(یعنی از موقعی که دشمن جونش 75% باشه، سرعت و دمیج می گیره.)
 • میزان heal اسکیل Bloodrage از 25% به 19/21/23/25% تغییر کرد.

Bounty hunter:

 • Track از این به بعد فقط از هدف شما vision می دهد.
 • Gold اضافی از اسکیل Track از 50/100/150 به 40/80/120 کاهش یافت.

Brewmaster:

 • محدوده تحت تاثیر Primal split storm’s Dispel magic از 200 به 600 افزایش یافت.
 • زمان آماده شدن Primal split storm’s Dispel magic از 8 به 6 کاهش یافت.
 • زمان آماده شدن Primal split storm’s Hurl Boulder از 7 به 5 کاهش یافت.

Bristleback:

 • مقدار دمیچ مورد نیاز برای استفاده اتوماتیک از اسکیل Quil spray این هیرو از 250 به 230 کاهش یافت.

Centuar Warrunner:

 • میزان دمیج اسکیل سوم این هیرو از برگرداندن strength از 26/34/42/50% به 30/42/54/66% افزایش یافت.

Chaos knight:

 • Chaos strike از این به بعد وقتی crit بزند، 5 تا آرمور کم می کند.
 • Chaos strike  به جای 150/200/250/300%، 125/175/225/275% crit می زند.

Chen:

 • Penitence به جای 14/18/22/26%، 15/20/25/30% سرعت و دمیج بیشتری وارد می کند.
 • Test of faith(damage) به جاای 175، 90/100/110/120 mana کم می کند.
 • Test of faith(damage) مدت زمان آماده شدنش از 24 به 16 ثانیه کاهش یافت.

Clinkz:

 • Strafe مدت زمان آماده شدنش از 45/40/35/30 به 40/35/30/25 کاهش یافت

Crystal Maiden:

 • Crystal Nova مدت زمان آماده شدنش از 15 به 13 ثانیه کاهش یافت.

Dark seer:

 • Intelligence اولیه این هیرو 2 واحد کاهش یافت.

Dazzle:

 • Posion Touch به جای 100/115/130/145، 100 mana کم می کند.

Death prophet:

 • روح های Exorcism از 6/13/21 به 8/14/21 افزایش یافت.

Disruptor:

 • مدت زمان آماده شدن Thunder Strike از 16 به 12/11/10/9 کاهش یافت.
 • Thunder Strike فقط از هدف vision می دهد.

Doom:

 •  Scorched Earth دمیج و heal از 12/18/24/30 به 12/24/36/48 افزایش یافت.
 • مدت زمان آماده شدن اسکیل سوم از 8 به 7 کاهش یافت.

Dragon Knight:

 • Debuff اسکیل Breathe Fire از 8 به 11 افزایش یافت.

Drow ranger:

 • دمیج اضافی Precision Aura از 18/24/30/36% به 20/26/32/38% افزایش یافت.
 • مدت زمان آماده شدن Precision Aura از 120 به 100 کاهش یافت.

Earth shaker:

 • دمیج Fissure از 125/175/225/275 به 110/160/210/260 کاهش یافت.

Earth Spirit:

 • Stone Remnant از این به بعد با double click مقابل شما ظاهر می شود.

Elder Titan:

 • Echo Stomp محیطی که تحت تاثیر این اسکیل می گیرد از 475 به 500 افزایش یافت.
 • مانای مورد استفاده ی Ancestral Spirit از 110 به 80/90/100/110 تغییر کرد.
 • دمیج Ancstral Spirit با برخورد به هر creep از 3/6/9/12 به 6/9/12/15 افزایش یافت.
 • مدت زمان ماندگاری Natural Order aura sticky از 0.5 به 1 ثانیه افزایش یافت.

Enchantress:

 • تعداد Nature’s Attendants wipe از 3/5/7/9 به 4/6/8/10 افزایش یافت.
 • Impetus دیگر یک Unique Attack Modifier نیست. (یا حسین!)

Enigma:

 • مدت زمان استفاده از Midnight pulse از 0.2 به 0.1 کاهش یافت.
 • محیط تحت تاثیر اسکیل Midnight Pulse از 600 به 550 تغییر بافت.
 • محیط تحت تاثیر Black hole از 400 به 420 افزایش یافت.

Gyrocopter:

 • دمیج Rocket Barrage از 240/390/540/690 به 210/360/510/660 کاهش یافت.(دمیج کلی.)
 • Slow اسکیل Call down دیگر داخل spell immunity نمی رود.

Huskar:

 • Berserker’s Blood Magic resistance از 4/5/6/7 به 3/4/5/6 کاهش یافت.

Invoker:

 • بعد از هر لول آپ شدن به جای 3.2، 4 intelligence می دهد.
 • میزان دمیج و attack speed اضافی اسکیل Alacrity از 20->80 به 30->90 افزایش یافت.
 • Aghanim’s Scepter از این به بعد یک لول به Quas,Wex و Exort  می دهد.
 • از این به بعد اگر level 25 باشید اسکیل deafening blast مثل سابق کار می کند.

Jakiro:

 • Dual Breath’s fiery wave هم اندازه‌ی سرعت Icy wave حرکت می کند.(1050)
 • دمیج Duel Breath از 16/26/56/76 به 20/40/60/80 افزایش یافت.
 • Range اسکیل Icapath از 1100 به 1200 افزایش یافت.

Juggernaut:

 • دمیج Blade Fury از 80/100/120/140 به 80/105/130/155 افزایش یافت.

Keeper of the Light:

 • با استفاده از Chakra Magic Spell از این به بعد 1/2/3/4، 2/3/4/5 cool down کم می کند.

Kunkka:

 • دمیج Tidebringer از 15/30/45/60 به 20/35/50/65 افزایش یافت.
 • محدوده استفاده از X Marks the spot از 350/550/750/1000 به 400/600/800/1000 تغییر کرد.
 • مدت زمان آماده شدن X Marks the Spot از 19/16/13/10 به 26/20/14/8 تغییر کرد.

Legion Commander:

 • دمیج پایه 4 عدد اضافه شد.
 • مدت زمان استفاده از Press the Attack از 0.3 به 0.2 کاهش داده شد.
 • مدت زمان آماده شدن Overwhelming Odds از 18 به 15 کاهش پیدا کرد.
 • باگی که باعث می شد این هیرو بعد ازduel  Auto attack بدهد فیکس شد.

Leshrac:

 • دمیج پایه 4 واحد اضافه شد.
 • دمیج پایه به میزان ۴ عدد کاهش یافت.
 • میزان محدوده پرش اسکیل سوم از  ۶۵۰ به  ۴۷۵ کاهش یافت.
 • میزان دمیج اسکیل سوم از  ۸۰/۱۴۰/۲۰۰/۲۶۰ به  ۵۰/۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰ کاهش یافت.

Lich:

 • اسکیل سوم دیگر XP را با دشمنان به اشتراک نمی گذارد.
 • سرعت حرکت اسکیل Ulti از  ۷۵۰ به  ۸۵۰ افزایش یافت.
 • میزان کاهش سرعت اتک Ulti از  ۲۰ به  ۳۰ افزایش یافت.

Lifestealer:

 • مدت زمان آماده باش اسکیل اول از  ۱۹ به ۱۶ کاهش یافت.
 • می توانید با Ulti یونیت های Ancient را نیز کنترل کند.

Lina:

 • دمیج اسکیل دوم از  ۱۲۰/۱۶۰/۲۰۰/۲۴۰ به ۸۰/۱۲۰/۱۶۰/۲۰۰ کاهش یافت.
 • دمیج Ulti از  ۴۵۰/۶۷۵/۹۵۰ به  ۴۵۰/۶۵۰/۸۵۰ تغییر یافت.

Lion:

 • محدوده اثر اسکیل چهارم با Aghanim از  ۲۰۰ به  ۳۰۰ افزایش یافت.

Lone Druid:

 • مدت زمان آماده باش اسکیل اول از  ۱۸۰/۱۶۰/۱۴۰/۱۲۰ به  ۱۲۰ تغییر یافت.
 • میزان افزایش دمیج اسکیل Battle Cry از  ۶۰/۹۰/۱۲۰ به  ۹۰/۱۲۰/۱۵۰ افزایش یافت.
 • میزان آرمور اسکیل Battle Cry از ۶/۱۲/۱۸ به ۱۰/۱۵/۲۰ افزایش یافت.

Luna:

 • افزایش Strength از ۱٫۹ به ۲٫۲ افزایش یافت.
 • مدت زمان آماده باش اسکیل چهارم از  ۱۶۰/۱۵۰/۱۴۰ به ۱۴۰ تغییر یافت.
 • میزان Beamهای اسکیل چهارم با Aghanim از   ۶/۱۰/۱۴ به  ۶/۱۲/۱۸ افزایش یافت.

Lycan:

 • میزان افزایش Strength از ۲٫۷۵ به ۳ افزایش یافت.
 • شانس کریت در حالت گرگ از  ۳۰% به  ۳۰/۳۵/۴۰% افزایش یافت.

Magnus:

 • مدت زمان آماده باش اسکیل دوم از  ۱۲ به  ۸ کاهش یافت.

Medusa:

 • میزان افزایش دمیج و مانا دزدی اسکیل دوم بر اساس هر پرش از  ۲۵% به  ۳۵% افزایش یافت.

Mirana:

 • افزایش Agility از  ۲٫۷۵ به ۳٫۳ افزایش یافت.
 • محدوده اثر ستاره اضافی اسکیل اول از  ۳۲۵ به ۴۲۵ افزایش یافت.

Morphling:

 • افزایش Agility از  ۳ به ۳٫۴ افزایش یافت.
 • دمیج اسکیل دوم از  ۲۰/۴۰/۶۰/۸۰ به  ۵۰/۶۰/۷۰/۸۰ تغییر یافت.
 • Hybrid دیگر وجود این هیرو را از بین نمی برد و همزنان با Ulti هم می شود استفاده کرد.
 • Hybrid ها همانند Illusionهای Dark seer برای همه قابل تشخیص است.

 

Naga Siren:

 • دمیج اسکیل سوم از  ۱۳۰/۱۶۰/۱۹۰/۲۲۰ به  ۱۰۰/۱۴۰/۱۸۰/۲۲۰ تغییر یافت.
 • میزان Heal با Ulti هنگام Aghanim از  ۶% به  ۸% افزایش یافت.

Nature’s Prophet:

 • مدت زمان اجرای اسکیل اول از  ۰٫۵ به  ۰٫۳۵ کاهش یافت.
 • مانای مصرفی اسکیل اول از  ۱۰۰/۱۲۰/۱۴۰/۱۶۰ به  ۷۰/۹۰/۱۱۰/۱۳۰ کاهش یافت.
 • سرعت حرکت یونیت های اسکیل سوم از  ۳۰۰ به ۳۲۵ افزایش یافت.
 • دید  یونیت های اسکیل سوم از ۱۲۰۰به  ۱۰۰۰ کاهش یافت.
 • مدت زمان اتک پایهTreantهای بزرگ از  ۱٫۷۵ به ۱٫۰ کاهش یافت.
 • اسکیل چهارم این هیرو با Aghanim برروی یونیت هایی که تأثیر می گذارد بافی قرار می دهد که ۴ ثانیه طول می کشد و اگر در این ۴ ثانیه هدف بمیرد، یونیت تولید می شود.

Necrophos:

 • دمیج اسکیل اول از  ۷۵/۱۲۵/۲۰۰/۲۷۵ به  ۱۲۵/۱۷۵/۲۲۵/۲۷۵افزایش یافت.
 • اسکیل دوم دیگر برروی Ancient ها تأثیری ندارد.
 • افزایش HP با اسکیل سوم از  ۱/۲/۳/۴ به ۱/۲/۳/۶ افزایش یافت.
 • افزایش مانا با اسکیل سوم از ۲/۴/۶/۱۰ به  ۲/۴/۶/۱۲ افزایش یافت.

Night Stalker:

 • میزان Regen HP پایه از ۰٫۲۵ به ۲ افزایش یافت.

Nyx Assassin:

 • مدت زمان آماده باش اسکیل اول از ۹ به ۷ ثانیه کاهش یافت.
 • افزایش رنج اسکیل های اول و دوم از  ۵۰% به  ۷۵% افزایش یافت.
 • مدت زمان Ulti از  ۲۵/۳۵/۵۰ به  ۴۰/۵۰/۶۰ افزایش یافت.

Ogre Magi:

 • آرمور پایه به میزان ۱ عدد افزایش یافت.
 • سرعت اتک دهی توسط اسکیل سوم از  ۲۰/۳۰/۴۰/۵۰ به  ۳۰/۴۰/۵۰/۶۰ افزایش یافت.
 • اسکیل سوم را برروی تاور ها هم می شود انداخت.
 • اسکیل سوم که دوستانSpell Immune را درست تحت تأثیر قرار نمی داد، فیکس شد.

Omniknight:

 • نقطه کست اسکیل اول از  ۰٫۴ به  ۰٫۲۵ کاهش یافت.
 • ماندگاری اثر اسکیل سوم از  ۲ به ۱ ثانیه کاهش یافت.

Oracle:

 • مدت زمان اجرای اسکیل اول از  ۰٫۳ به  ۰ کاهش یافت.
 • محدوده استفاده از اسکیل اول از  ۶۵۰ به  ۸۵۰ افزایش یافت.
 • محدوده اثر اسکیل اول از  ۲۱۵ به  ۳۰۰ افزایش یافت.
 • میزان دمیج اسکیل اول از ۷۵/۱۵۰/۲۲۵/۳۰۰ به  ۹۰/۱۲۰/۱۵۰/۱۸۰ تغییر یافت.
 • مدت زمان آماده باش اسکیل اول از  ۱۲  به ۱۵/۱۲/۹/۶ تغییر یافت.
 • اسکیل دوم دیگر دمیج فیزیکی را افزایش نمی دهد.
 • اسکیل دوم اکنون توسط سایر اسکیل ها قابل Purge است.
 • مدت زمان آماده باش اسکیل سوم از  ۲٫۵ به  ۲٫۲۵ کاهش یافت.

Outworld Devourer:

 • افزایش Strength  از ۱٫۸۵ به  ۲٫۳ افزایش یافت.
 • اسکیل چهارم همیشه ۴۰% مانای مکس هیرو را می سوزاند.
 • سوزاندن مانا دیگر Spell Immunity ها را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
 • رنج تأثیر این اسکیل از  ۶۰۰/۶۵۰/۷۰۰ به  ۷۰۰ تغییر یافت.
 • اسکیل چهارم این هیرو با Aghanim دیگر کست رنج زیادی ندارد.

Phantom Assassin:

 • اتک های این هیرو همراه با خنجر اسکیل اول به یونیت های به غیر از هیرو ها وارد می شود.
 • اسکیل سوم دیگر ۰٫۷۵ ثانیه دیلای ندارد.

Phantom Lancer:

 • افزایش Agility از ۳ به ۲٫۶ کاهش یافت.
 • مدت زمان کست اسکیل دوم به ۰٫۱ افزایش یافت.

Phoenix:

 • دمیج براساس MAX HP توسط اسکیل سوم از ۱/۲/۳/۴% به  ۱٫۲۵/۲٫۵/۳٫۷۵/۵% افزایش یافت.

Puck:

 • حرکت orb اسکیل اول از  ۶۰۰ به  ۶۵۰ افزایش یافت.
 • مدت زمان آماده باش اسکیل اول از  ۱۲ به ۱۱ ثانیه کاهش یافت.
 • مدت زمان آماده باش Ulti از  ۸۵ به ۷۵ کاهش یافت.

Pudge:

 • دمیج اسکیل دوم از  ۳۵/۶۰/۸۵/۱۱۰ به ۳۰/۶۰/۹۰/۱۲۰ افزایش یافت.
 • کاهش سرعت توسط اسکیل دوم از ۲۰/۲۲/۲۴/۲۶% به  ۲۷% افزایش یافت.

Pugna:

 • سرعت حرکت پایه از  ۳۲۰ به  ۳۳۰ کاهش یافت.
 • اسکیل سوم اکنون ۱۷۵ رنج کست دارد.
 • دمیج و Heal اسکیل ULTi از  ۱۵۰/۱۸۵/۲۲۰ به  ۱۵۰/۲۰۰/۲۵۰ افزایش یافت.

Queen of Pain:

 • دمیج اسکیل ULTI از  ۲۹۰/۳۹۰/۴۹۰ به ۲۹۰/۳۸۰/۴۷۰ و در حالت Aghanim از ۳۲۵/۴۵۰/۵۷۵ به ۳۲۵/۴۴۰/۵۵۵ کاهش یافت.

Razor:

 • Static Link ازین پس به آرامی جریان پیدا می کند به جای اینکه در هر ثانیه اتفاق بیافتد.

Riki:

 • HP Regen در حالت نامرئی از  ۴/۵/۶/۷ به  ۶/۸/۱۰/۱۲ افزایش یافت.

Sand King:

 • بعد از اتمام دی باف اسکیل سوم دمیج از  ۳۰% به  ۵۰% افزایش یافت.
 • میزان کاهش سرعت اسکیل سوم  از ۲۰% به   ۲۵% کاهش یافت.

Shadow Demon:

 • مدت زمان آماده باش اسکیل سوم از ۲٫۷۵ به  ۲٫۵ کاهش یافت.

Shadow Shaman:

 • مدت زمان آماده باش اسکیل سوم از ۱۶ به  ۱۰ کاهش یافت.
 • کل دمیج اسکیل سوم از  ۱۲۰/۱۶۰/۱۶۰/۲۰۰به   ۱۲۰/۱۸۰/۲۴۰/۳۰۰ کاهش یافت.

Silencer:

 • باف ۵ ثانیه ای اسکیل سوم که قابل Purge نبود فیکس شد.

Skywrath Mage:

 • مدت زمان آماده باش اسکیل دوم از  ۲۰/۱۸/۱۶/۱۴ به  ۱۸/۱۶/۱۴/۱۲ کاهش یافت.
 • اسکیل چهارم این هیرو دیگر دمیج را بین Spell Immune ها پخش نمی کند.

Slardar:

 • اسکیل اول همانند Phase Bootsعمل می کند.
 • مدت زمان آماده باش اسکیل اول از ۲۳ به ۱۷ کاهش یافت.
 • مدت زمان اسکیل اول از  ۱۶ به ۱۲ کاهش یافت.

Sniper:

 • میزان دیلای اسکیل اول از ۱٫۴ به ۱٫۲ ثانیه کاهش یافت.

Spectre:

 • اسکیل دوم اکنون برروی یونیت هایی هم که تنها هستند کار می کند.
 • اسکیل سوم اکنون دمیج را بعد از کاهش و با نوع خود آن برگشت می دهد.

 

Spirit Breaker:

 • اسکیل سوم اکنون شانسش به نوعpseudo تغییر کرد.

Storm Spirit:

 • مانای مصرفی اسکیل اول از  ۷۰/۸۰/۹۰/۱۰۰ به  ۱۰۰ تغییر کرد.
 • دید اسکیل اول از  ۸۰۰ به  ۶۰۰ کاهش پیدا کرد.
 • مانای مصرفی اسکیل چهارم از  ۱۵ + ۷% به  ۳۰ + ۸% افزایش پیدا کرد.

Sven:

 • intelligence پایه به میزان ۲ عدد افزایش یافت.
 • میزان دمیج اسکیل دوم از  ۲۰/۳۵/۵۰/۶۵ به  ۳۰/۴۲/۵۴/۶۶% افزایش پیدا کرد.

Techies:

 • بمب ها دیگر هنگام از بین بردن منفجر نمی شوند.
 • بمب ها را می توان باQuelling Blade/Battle Fury نیز نابود کرد.
 • نابود کردن بمب ها ۱۰ طلا می دهد.
 • مدت زمان آماده باش و مانای مصرفی اسکیل اول  ۵۰% کاهش یافت.
 • دمیج اسکیل اول  ۵۰% کاهش یافت.
 • اسکیل اول دیگر محدودیتی برای کاشت ندارد.
 • اسکیل اول و دوم دیگر کمپ ها را از اسپاون متوقف نمی کند.
 • اسکیل اول دیگر مستقیما برروی هم استک نمی شوند.

Terrorblade:

 • فعلا از کاپیتان مود حذف شد.
 • اسکیل اول تمام هیرو ها در ۹۰۰ رنج را تحت تأثیر قرار می دهد.
 • اتک و کاهش سرعت اسکیل اول از  ۶۰% به  ۲۵% کاهش یافت.
 • مدت زمان آماده باش اسکیل اول از  ۲۲/۱۸/۱۴/۱۰ به  ۲۲/۲۰/۱۸/۱۶ تغییر یافت.
 • illusionهای اسکیل دوم ازین پس برای دیگران مشخص خواهد بود.
 • نقطه کست اسکیل دوم از  ۰٫۵ به  ۰٫۱۵ کاهش یافت.
 • اسکیل سوم illusionهای ۹۰۰ رنج را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث می شود آن ها نیز همانند او شوند.
 • محدوده اجرای Ulti از  ۳۲۵ به  ۵۵۰ افزایش یافت.
 • مینیموم HP اسکیل  Ulti از  ۲۰ به  ۲۵% افزایش یافت.

Tidehunter:

 • کاهش آرمور توسط اسکیل اول از  ۲/۳/۴/۵ به  ۳/۴/۵/۶ افزایش یافت.

Timbersaw:

 • مدت زمان آماده باش اسکیل اول از  ۸ به  ۶ کاهش یافت.

Tinker:

 • مدت زمان اجرای Ulti از  ۳/۲/۱ به  ۳/۱٫۵/۰٫۷۵ کاهش یافت.

Tiny:

 • Strength پایه ۲ عدد افزایش یافت.
 • Intelligenceپایه ۳ عدد افزایش یافت.

Treant Protector

 • مانای مصرفی اسکیل دوم از  ۱۴۰ به  ۱۰۰/۱۱۰/۱۲۰/۱۳۰ افزایش یافت.

Troll Warlord

 • سرعت اتک توسط اسکیل سوم در هر Stack از  ۱۶/۲۲/۲۸/۳۴ به  ۲۰/۲۵/۳۰/۳۵ افزایش یافت.

Tusk

 • مانای مصرفی اسکیل اول از ۹۰ به  ۱۰۰/۱۰۵/۱۱۰/۱۱۵ افزایش یافت.
 • مدت زمان اجرای اسکیل دوم از  ۴ به  ۳ثانیه کاهش یافت.
 • اسکیل سوم دیگر  Spell Immunity ها را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
 • اسکیل اضافه شده با Aghanim اکنون ۲۰۰ دمیج می دهد.

Undying

 • Aghanim دیگر Ulti را بهبود نمی بخشد.
 • Aghanim اکنون میزان Strength دزدی اسکیل اول را از ۴ به ۱۰ افزایش می دهد.
 • دمیج اتک زامبی ها از  ۴۱ به  ۳۵ کاهش یافت.
 • اسکیل سوم الان همانند Ulti هیروی Pheonix نیاز به تعدادی اتک دارد تا نابود شود. ۳/۴/۵/۷
 • اسکیل دوم می تواند به میزان ۱/۲/۳/۴ HP به اسکیل سوم بدهد.

Ursa

 • افزایش Strength از  ۲٫۹ به  ۲٫۷ کاهش یافت.
 • مدت زمان آماده باش اسکیل اول  از  ۶ به  ۵ ثانیه کاهش یافت.
 • ضرب اسکیل سوم در حالت Ulti از  ۱٫۵/۲/۲٫۵ به  ۱٫۵/۱٫۷۵/۲ کاهش یافت.
 • مدت زمان آماده باش اسکیل چهارم از  ۵۰/۴۵/۴۰ ۵۰/۴۰/۳۰کاهش یافت.

Vengeful Spirit

 • افزایش Agility از  ۲٫۸ به ۳٫۳ افزایش یافت.
 • سرعت پایه از ۲۹۵ به  ۳۰۰افزاش یافت.

Venomancer

 • دمیج posion sting از  ۵/۱۰/۱۵/۲۰ به  ۶/۱۲/۱۸/۲۴ افزایش یافت.
 • posion stingاکنون به به صورت نرمال برروی  illusionsها کار می کند.
 • دمیج Posion Nova از ۳۶/۵۸/۸۱ به ۳۰/۵۵/۸۰ کاهش یافت. ( در حالت Aghanim از  ۵۸/۸۱/۱۰۸ به ۶۰/۸۵/۱۱۰ افزایش یافت.)
 • مدت زمان Ulti این هیرو از  ۱۲/۱۴/۱۵/۱۶ به  ۱۶ تغییر کرد.

Viper

 • افزایش Agility از  ۲٫۵ به ۲٫۹ افزایش یافت.
 • Corrosive Skin دیگر بررویSpell Immunityها تأثیر ندارد.

Visage

 • شعاع اثر دمیج و stun خفاش ها از  ۳۲۵ به ۳۴۰ افزایش یافت.

Warlock

 • Golem ها دیگر توسط Purge از بین نمی روند.

Weaver

 • مانای مصرفی Swarm از  ۱۰۰ به  ۷۰/۸۰/۹۰/۱۰۰ تغییر کرد.
 • مدت زمان آماده باش Swarm از  ۳۶/۳۳/۳۰/۲۷ به  ۳۵/۳۰/۲۵/۲۰ تغییر کرد.

Winter Wyvern

 • Winter’s Curse دیگر دشمن های Spell Immune موجود در محدوده را تجت تأثیر قرار نمی دهد اما هنوز برروی خود هدف کار ساز است چهSpell Immune باشد یا نه.

Witch Doctor

 • دمیج death ward از  ۶۰/۹۰/۱۲۰ به  ۶۰/۱۰۵/۱۵۰ افزایش یافت. Aghanim اکنون دمیج قبلی را می دهد.
 • death wardدیگر در لول سوم ۲ شخص را هدف قرار نمی دهد.

Wraith King

 • دمیج پایه ۷ عدد افزایش یافت.
 • Vampiric Aura دیگر افکت خود را زمانی که شخص تحت تأثیر آن در تاریکی است نمایش نمی دهد.
 • میزان دیلای مرگ توسط Aghanim از ۵ به ۷ ثانیه افزایش یافت.
 • محدوده اثر Aghanim او زمانی که توسط Ulti در حال زنده شدن است، هنوز باقی می ماند.

ببخشید که خیلی دیر شد اما من بعضی ها را فارسی مثلا ( اسکیل سوم) و بعضی ها را انگلیسی (Posion Nova) نوشتم لطفا تو نظرات بگید که چه جوری بنویسم و شما راحت هستید.

 

 

 

 

 

9 نظرات
 1. sajad می گوید

  Agha Dastet Dard Nakone Age Kalamato Be Lafze Khode Bazi Benevesti Be Nazare Man Behtare
  :fant: :go: Masalan Amadae Basho Hamon Coldowan Begi

 2. sam می گوید

  فارسی بنویسید بهتره چون خیلی ها اسم لول ها رو نمیدونن راستی هیرو void تغییری نکرده؟ ممنون از زحماتتون

 3. shift می گوید

  مرسی‌ از ترجمه عالی‌ بود.فقط اگه می‌شه آیتمها رو هم ترجمه کنی‌ ممنون میشم

 4. Ehsan می گوید

  سلام خسته نباشی.
  همون فارسی بهتره

 5. Unknown می گوید

  Pugna:

  سرعت حرکت پایه از ۳۲۰ به ۳۳۰ کاهش یافت
  fix it

 6. امیر حسین می گوید

  سلام دوستان
  من 2 ماهی بود تو بازی نبودم
  الان که دوباره به بازی برگشتم باز این آپدیت دوتا ریبورن باز اومد ولی متاسفانه من نمیتونم دنلود کنم
  یعنی زیاد علاقه ای هم بهش ندارم
  چون نمیخوام دوباره با ورژن جدید از زندگی بییفتم
  فقظ میخوام هر چند وقت یه بار یکم دوتا ی معمولی رو بازی کنم
  مشکلم هم این هستش که نمتونم جلوی آپدیت شدنش رو بگیرم
  حتی تیک بخش دانلود ریبورن رو هم برداشتم اما اصن تو کتش نمیره یعنی باز آپدیت می کنه
  تورو خدا یکی کمکم کنه الن 2 ماهه بازی نکردم میخوام 1 ساعت بازی کنم نمیتونم
  حتی offline هم نمیتونم
  یا کمک کنین یا این بازیو پاک کنم
  رفته رو اعصابم
  ببخشین حرفام زیاده
  فقظ تورو خدا راه حل عملی می خوام

 7. Four می گوید

  Leshrac:

  دمیج پایه ۴ واحد اضافه شد.
  دمیج پایه به میزان ۴ عدد کاهش یافت.

  ها اااااا ؟!!!!!!

 8. MaMaD.Lo4DinG می گوید

  داداش یه چی بهت میگم جواب کامل
  دوتا 2 قبلی و فراموش کن خبری از دوتا قبلی نیس
  باید کل اپدیت رو دانلود کنی یا بگیری الان دوتا 2 اصلی همون ربورنه :go:
  باید و تاکید میکنم باید

 9. امیر حسین می گوید

  پس خدافظ دوتا2 :go: 😮 😮 😮

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.