داستان hero های dota2 هیرو ancientapparition

📋 نام هیرو : Kaldr, the Ancient Apparition

✊️ شعار هیرو :
“One day, ice will cover these lands, and it will be as if this war never happened.”
یک روز همه ی این سرزمین را یخ فرامیگیردو انگونه بنظر میرسد که اصلا جنگی نیفتاده است.

📝 داستان هیرو :
کلدار تصویری است که از قلمرو خارج از زمان بر این جهان منعکس شده است.او از نیستی (عدم) سرد و بی انتها شکل گرفته شده و قبل از به وجود آمدن جهان وجود داشته و منتظر به پایان رسیدن آن است.کلدار وجود دارد،کلدار وجود داشته و کلدار تا ابد وجود خواهد داشت و آنچه ما می بینیم با این همه قدرتی که در او است چیزی به جز بازتاب ضعیفی از شکل واقعی و ابدی کلدار است.برخی معتقد هستند که زمانی جهان پیر می شود و به آخر عمر خود می رسد روشنایی و قدرت کلدار تشدید خواهد شد و ancient apparition زمانی که ابدیت به پایان می رسد جوان تر و قدرتمندتر می شود.پنجه یخی او تمام مواد را متوقف می کند، تصویر او نوری وحشتناک و غیر قابل رویت ساطع می کند.او دیگر یک شبه نخواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.