داستان hero های dota2 هیرو bane

📋 نام هیرو : Atropos, the Bane

✊️ شعار هیرو :
“I dreamt a field of war…and woke to find myself upon it.”
من رویای زمین نبرد را دیدم….. و بیدار شدم تا خودم را در ان پیدا کنم
📝 داستان هیرو:
زمانی که خدایان در خواب کابوس می بینند bane کسی است که باعث و بانی آن است.او را که به اسم آتروپس نیز می شناسند از ترس های شبانه الهه شب نکتاشا به وجود آمده است.نیروی ترس بسیار قوی که خواب نمی توانست آن را تحمل کند،از خواب الهه بیدار شده ، توسط جاودانگی الهه شب تغذیه شده و توسط خون جوهرمانند او به زندگی ادامه می دهد. او پایه و اساس ترس است. موجودات فانی که صدای او را می شنوند تاریک ترین اسرار خود را زمزمه کنان در گوش خواهند شنید.او ترس مخفی در قلب هر قهرمانی را یادآوریی می کند. بیداری رهایی به ارمغان نمی آورد زیرا تا زمانی که خون سیاه bane درحال ریختن است دشمنان او در کابوس گرفتار می شوند.در حضور bane هر قهرمانی ترس از تاریکی را به یاد خواهد آورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.