داستان hero های dota2 هیرو BatRider

📋 نام هیرو : Batrider
🔖معنی: خفاش سوار

✊️ شعار هیرو :
“It’s not the bat you gotta worry about. She eats fruit.”
این خفاش نیست که باید نگرانش باشی ، اون میوه میخوره.

📝 داستان هیرو:
در جنگل یاما راسکاو چیزی به اسم تعادل وجود ندارد. کوچکترین ضعف به معنی مرگ سریع است.اینگونه گفته می شود که این شخص یک مزرعه دار عادی بود که در زمین خانوادگی اش کار می کند قبل از اینکه توسط خفاشی دزدیده شود. اما این پسر نظر بهتری داشت، او خود را از چنگال خفاش رها کرد و خود را به پشت خفاش رساند و با کمک ابزارش او را زمین گیر کرد. او که از جنگ خونین و سرمستی بعد از آن بیرون آمد هدف خود را پیدا کرد.پسر بزرگ شد و هر سال در تابستان به مزرعه خانوادگی بازمی گشت و در بوته ها پنهان می شد تا شاید بتواند حس قبلی که تجربه کرده بود را دوباره بدست بیاورد. سال ها گذشت وآتش درون او قوی تر شد.او به مطالعه مشغول شد تا زمانی که راهی پیدا کرد که بتواند به اعماق قلب ستیزه جویی دست پیدا کند. اینگونه گفته می شود که سوارکار(خفاش سوار) در شب گرم تابستانی با به همراه داشتن طناب و با شجاعت و عزم راسخ برای احساس پرواز در آسمان راهی شد….

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.