داستان Hero های DotA2 هیرو BrewMaster

📢 داستان هیرو های دوتا2 :

📋 نام هیرو : Mangix, the Brewmaster

✊️ شعار هیرو :”Drink and be bleary, for tomorrow we die”

📃 مقدمه : برومستر یکی از هیرو های استرنج است که کشتنش با اتک کار آسونی نیست و به راحتی میتونه فایت رو شروع کنه و از اون راحت تر فرار کنه و در کل یکی از قوی ترین هایه Radiant به نظر من.

📝 داستان هیرو : دراعماق کوه های بلند در دره ای زیر شهری مخروبه فرقه ی اویو برای قرن ها مراسمی مذهبی که در آن جدا از عیش و نوش با ارواح مکاتبه می کردند را برگذار میکردند. او متولد ازمادری زمینی و پدری آسمانی (خدا) بود او وقتی جوان بود به اسم منگیکس او را میشناختند او از همان ابتدا هم ویژگی های زمینی اش را داشت و هم توانایی های خداگونه. او از پس مشکل ترین تمرینات سخت کوشانه برمی آمد. به دلیل استفاده زیادش از الکل به برومستر ملقب یافت به طوری که برای شکست دادن قوی تر از خودش 9 روز الکل خورد و برای 9 روز خودش و دشمنش تلو تلو میخوردند و میچرخیدند تا دشمنش ازپای بیفتد برومستر جوان افرادش را به سرعت برای رویا رویی با فرقه ی اویو فراخواند او وقتی از جادویی که توسط اجدادش به او رسیده بود استفاده میکرد همانند برومسترهای قبلی قدرتمند میشد او همینطور که به راهش ادامه میداد از طریق مشروب به هدفش آگاه تر میشد و همیشه به این فکر میکرد که چطور امید را به مردمش برگرداند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.