داستان hero های dota2 هیرو Crystal

📋 نام هیرو : Rylai, the Crystal Maiden
🔖معنی: دختر بلوری

✊️ شعار هیرو :
“When Hell freezes over, I’ll start calling it Heaven.”
وقتی که جهنم یخ میزنه،من بهشت صداش میکنم

📝 داستان هیرو:
او که در قلمرو معتدل به دنیا آمد و با خواهر بزرگ تر خود lina بزرگ شد به زودی متوجه شد که به دلیل داشتن عنصر ذاتی یخ برای اطرافیانش همواره مشکل ساز بوده است.چشمه های کوهی و رودخانه ها زمانی که او برای استراحت در آنجا اطراق می کرد یخ می زدند.شالی های رسیده توسط سرمای او خراب می شدند و میوه ها به دلیل سرما از درختان می افتادند.وقتی که خانواده خشمگین او lina را به مناطق استوایی فرستادند رایلای خود را تبعید شده به منطقه سرد شمالی ایسراک دید و او تحت سرپرستی جادوگر سرما که در یخچال قلب آبی عزلت نشین بود در آمد.بعد از مطالعه طولانی جادوگر به او گفت که آماده تمرینات عزلت نشینی است و جای خود را به او داد و برای هزاران سال خود را در یخچال دفن کرد. از آن زمان قدرت هنرهای سرما در ریلای قوی تر شده و توانایی های او غیر قابل وصف است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.