داستان hero های dota2 هیرو Disruptor

‌‌📋 نام هیرو :
Disruptor, the Stormcrafter
🔖معنی: خرابکار

✊️ شعار هیرو :
By stormcraft, I shall lay my enemies low
با درست کردن توفان،من دشمنانم را شکست میدهم.

📝 داستان هیرو:
در ارتفاعات زمین های جنگلی ویران شده دروود، جوانی که توانایی کنترل طوفان را دارد و نام او distruptor است اولین نفری بود که اسرار بادهای تابستانی را کشف کرد. ارتفاعات اگلودی که که همواره برای زندگی دچار مشکل بودند زیرا به طور مکرر تحت حمله کشورهای متمدن و طوفان های فصلی بودند.آنها بازمانده یک گروه متمدن بزرگ ، قبیله ای از بین رفته که توانایی کنترل طوفان را داشتند و در حال حاضر هیچ کس آن توانایی را در آن قبیله نداشت.برای کسانی که در ارتفاعات زندگی می کنند آب و هوا گونه ای دین تلقی می شد و به عنوان چیزی که هم زندگی می دهد و هم زندگی می گیرد پرستش می شد.ولی طوفان های الکتریکی باران های زندگی بخش را به ازای هذینه ای به ارمغان می آوردند و کشته ها و اجساد زیادی به جای می گذاشتند. Distruptor نترس است و در وجود او کنجکاوی فراوانی نهفته است. در جوانی درحالی که هنوز بی تجربه بود و بدون همراه خرابه های شهر اجدادی را جستجو می کرد و در کتابخانه های قدیمی آن به دنبال چیزی می گشت.او چیزهایی را که نیاز داشت از آنجا برداشت و به قبیله خود بازگشت.او طراحی سیم پیچی باستانی را انجام داد و قدرت برق را تحت کنترل قرار داد و هر زمان که بخواهد می تواند قدرت برق را فراخوانی کند.و از این قدرت برای محافظت از سرزمین باستانی اگلوذی استفاده می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.