داستان Hero های dota2 هیرو DragonKnight

📢 داستان هیرو های دوتا2 :

📋 نام هیرو : Davion, the Dragon Knight

✊️ شعار هیرو : “A Knight , in Dragon’s Armor”

📃 مقدمه : مثل یک کودک رها ، Davion به دنبال پناهگاهی از شر دنیای شیاطین و همچنین به دنبال راهی برای نجات از دست قدرت کنترل نشده درون خودش بود. جستجویش او را در آستانه آشنایی با کاهن قدرتمند قرار داد. این کاهن به او آموخت تا قدرتش را که در خونش بود و از اجداد اژدهایی اش به ارث رسیده بود کنترل نماید. استاد شمشیر بازی ، Davion دشمنانش که تهدیدی برای خانه جدیدش محسوب شوند را با تغییر شکل ناگهانی خود به شکل یک اژدها ، و با شعله های آتش از بین می برد.

📝 داستان هیرو : پس از سال های افسانه در Eldwurm ، شوالیه Davion خود را دشمنی نا امید کننده دانست. پس از مدتی تغییراتی در او پدید آمد و او از این تغییرات ترسیده بود ناگاه دید که بال در آورده و پوست بدنش به مانند پوست خزندگان شده و تمام بدنش به شکل یک اژدها در آمد و Dragon Knight نام گرفت. او با این توانایی خود به از بین بردن دشمنان خود میپرداخت. او پس از مدتی فهمید که از کشتن و قتل دیگران چیزی به دست نمی آورد و همچنین افراد Dire به او کلک زده بودند. پس به جایی رفت تا در تنهایی و صلح زندگی کند. او که از این مسئله ها بسیار ناراحت و خشمگین بود ، در جنگی که بین Radiant و Dire اتفاق افتاد به Radiant پیوست تا بتواند انتقام خود را بگیرد و هم چنین خدمتی نیز به مردم بی گناهی که قبلا به دستور Dire میکشت کرده باشد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.