داستان hero های dota2 هیرو Enchantress

‌‌📋 نام هیرو :
Aiushta, the Enchantress

✊️ شعار هیرو :
You know what I love? Everything!

📝 داستان هیرو:
آیوشتا به نظر موجودی بی گناه و بی خیال در جنگل به نظر می رسد.در حالی که این امر کاملا درست می باشد اما تمام حقیقت درباره او نیست.او زجرکشیدن جهان طبیعت را می فهمد. او به جاهای دور سفر می کند .به جنگل های روشن و دور ، در هر آب و هوا و هر فصلی، او دوستان را به دور خود جمع می کند ، با یکدیگر خبرها را رد و بدل می کنند،خنده و التیام برای همه به ارمغان می آورد.برای جهانی که جنگ در آن وجود دارد جنگل ها برای ساخت و ساز ساختمان های کشتی ها و موتورهای جنگ قطع می شوند و حتی در زمان صلح چوب درختان برای ساخت خانه ها و سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.آیوشتا درخواست موجودات کوچک جنگل را می شنود.موجوداتی که برای بقا نیازمند فضای سبز هستند.او همیشه به حرف های کسانی که هیچ شنونده دیگری ندارند گوش می دهد. او داستان های آنها را از جنگل به دنیای بیرون از جنگل می برد و بر این باور است که حس شاد او نوعی افسون است و می تواند جهان بهتری را به وجود آورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.