داستان hero های dota2 هیرو Invoker

‌‌📋 نام هیرو :
Invoker

✊️ شعار هیرو :
I am a beacon of knowledge blazing out across a black sea of ignorance

📝داستان هیرو :
در اوایل و به گفته برخی شکل اصلی جادو هنر ذهن بوده است.جادو نیازمند تکنولوژی، واند، یا وسیله دیگری به جز ذهن جادوگر نبوده است.تمامی مراسم جادویی تنها وسیله ای برای تقویت ذهن بوده و به تمرین کننده این اجازه را بدهد تا بتواند فرمول ذهنی برای تولید قدرت جادویی تولید کند.بزرگ ترین جادوگران آن دوران کسانی بودند که بهترین حافظه را داشتند و ورد خواندن پیچیده ترین چیزی بود که جادوگران باید در آن مهارت می یافتند.بیشترین حدی که یک جادوگر می توانست در ذهن خود از جادو داشته باشد 3 جادو و در بهترین حالت 4 جادو بود.جادوگران عادی 2 جادو و اگر کسی فقط 1 جادو می دانست چیز عجیبی نبود.در این میان یک نفر پیدا شد که نه به 4 جادو و نه به 7 بلکه به 10 جادو مسلط بود و می توانست آنها را به طور آنی انجام دهد.او جادوهای بسیار بیشتری را یاد گرفت ولی همه آنها را از ذهن خود پاک کرد.یکی از این جادوها تنبیه ابدی است که کسانی که این جادو بر روی آنها استفاده شده هنوز در میان ما هستند( تا زمانی که به اتم تبدیل شوند).بسیاری از این جاودانگان در میان ما در سکوت زندگی می کنند و از افشای راز خود ترس دارند اما invoker کسی نیست که این نعمت را پنهان نگه دارد.او یک انسان باستانی است که فرای همه آموخته است و ذهن او هنوز فضا برای یادگیری بیشتر را دارد و جادوی او همواره برای خودش جذابیت دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.