داستان Hero های Dota2 هیرو IO

📢 داستان هیرو های دوتا2 :

📋 نام هیرو : Io, the Guardian Wisp

✊️ شعار هیرو : “…”

📃 مقدمه : یکی از سخت ترین هیرو ها که خیلیا حتی 1 گیم هم باهاش نرفتن .
در واقع IO یکی از قوی ترین ساپورت ها هستش که به طرز عجیبی Strength تشریف دارن.
این هیرو مثل هیروی Phoenix صدا نداره 😐 و جیغ میزنه :دی
در واقع میشه گفت بعد از اینووکر سخت ترین هیرو عه که بلد باشین این هیرو رو اشک دشمنتونو در میارین.
یکی از سخت ترین هیرو ها به حساب میاد

در واقع Io dwelt چیزی بیش از روح نا چیز درختان نیست که در میان هم نوعانش در جنگل بزرگ Great Forest زندگی می کند. وقتی که Great War گسترش پیدا کرد و به جنگل رسید ، موجودات جنگل مجبور شدند که از سرزمین خود دفاع کنند. فکر دفاع از نزدیکانش در Io dwelt به وجودآمد.او متوجه شد که می تواند نیروی زندگی اش را به موجود دیگری منتقل کند تا در صورت لزوم او را کمک کند. او در میان مردمش به Guardian Wisp محافظ روح معروف شد. بقیه ارواح قسم خوردند تا به او کمک کنند و در جنگ یاریش نمایند. IO به جنگ های Sentinel و Scourge توجهی ندارد و تنها به خاطر مردمش می جنگد.
📝 داستان هیرو :
IO در همه جا و همه چیز وجود دارد.دشمنان او را به عنوان یک بازدارنده محکوم می کنند و خردمندان او را به عنوان چشم مقدس پرستش می کنند.این نیروی حیات عجیب تمامی سیارات را یکجا دربر می گیرد.ذره ای کوچکی از این موجود به شکل فیزیکی در یک لحظه در می آید.به مانند دو نیروی دوقلوی تشکیل دهنده جهان (روشنایی و تاریکی) یک مسافر پیر نیز وجود دارد که تاریخ او در میان قرن ها به فراموشی سپرده شده بود. Io ملقب به ویسپ یکی از پایه های این جهان است. نیرویی پیرتر از زمان که در قلمروهایی فرای از فهم بشر پرسه می زند.Io چیزی به جز مجموعه ای از نیروهای جذب کننده و دفع کننده موجود در میان مواد نیست.یک موجودیت ادراکی از نیروها است که واقعیت جهان را به هم پیوند می زند.تنها به وسیله این خطوط الکتریکی است که حضور Io در دنیایی فیزیکی قابل حس می شود.به عنوان یک نیروی نیک اندیش و مشارکتی Io خود را به متحدین خود متصل می کند و باعث افزایش قدرت آن ها می شود.انگیزه های او غیر قابل نفوذ است. نیروی او غیرقابل وصف است.Io در دنیایی فیزیکی پا گذاشته است و بهترین توصیف برای اسرار جهان می باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.