داستان hero های dota2 هیرو KOTL

‌‌📋 نام هیرو :
Ezalor, the Keeper of the Light

✊️ شعار هیرو :
They say twas I who carried the first light into the universe. They might be right, I can’t quite recall

📝 داستان هیرو:
این شراره خورشید های بی انتها ،نگهبان نور ازالر سوار بر اسب سفید خود سالهای دور از دنیای نخستین فرار کرد و خود را از نیروهای باستانی که توازن ابتدایی را به وجود آوردند جدا شد.او قدرت حساس درحال رشد در طلوع جهان است و درحال حاضر در میان تمامی جهان ها در یک لحظه مسافرت می کند و یک قدم جلوتر از آشوب نور را برای جهان ها به ارمغان می آورد. واقعیت وجودی او در زیر چهره پیر او که شبیه پیرمردی مردنی است پنهان شده است.اگرچه در مقابله با آشوب یا نیروهای تاریکی، نور ذاتی او بیرون آمده و قدرت کامل او نمایان می شود و او را به نیرویی بسیار قوی تغییر می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.