داستان Hero های dota2 هیرو Lifestealer

📢 داستان هیرو های دوتا2 :

📋 نام هیرو : N’aix, the Lifestealer

✊️ شعار هیرو : “Oh Master, behold all these lives for the taking!”

📃 مقدمه : هنگامی که وجود دارد یک مرد در Lordaeron را با حرص و طمع مصرف که او فراتر از ندامت بود. در نهایت گرفتار در تلاش برای سرقت حلقه مقدس شاهزاده Arthas، او محاکمه و به دار آویخته. با این حال، بدن خود را، به طوری که با تمایل خود را به سرقت خراب شده، به خودی خود در قالب یک سادیست هیولا افزایش یافت. تجسم شهوت و حرص و آز، خم در سرقت از زندگی هر موجود زنده با او روبرو: پس به وجود N’aix، نام قدیمی خود را به مدت طولانی فراموش شد.

📝 داستان هیرو :
در سیاه چاله های دوارک،یک جادوگر انتقام جو زندانی است و نقشه فرار دارد.او همبند یک زندانی چندش آور معروف با Naix است، یک دزد که توسط انجمن ترس به عمر طولانی نفرین گشته است تا با این کار بتوانند تنبیه حبس ابد او را برای دزدی تا جای ممکن ادامه پیدا کند.در طول سالیان دراز زنجیرهای زندان و همچنین ذهن Naix فرسوده گشت. او هیچ خاطره ا از زندگی گذشته خود ندارد و حتی آرزویی برای فرار نیز ندارد.این جادوگر زمانی که Naix را یک گزینه عالی برای طرح فرار خود میدید او جادوی آلودگی ذهن را بر روی Naix استفاده کرد و نیروی حیات خود را به داخل بدن او منتقل کرد و هدف او این بود که Naix خود را به وسیله جنون و خشم فدا کند و در این میان آن جادوگر به بدن خود بازگردد و بتواند فرار کند.در عوض آن جادوگر ذهن خود را در جنون بسیار قوی گرفتار دید و این باعث شد که تمامی طرح های فرار خود را از دست بدهد و ذهنش از هم پاشید.بعد از طنین انداز شدن صدای هوشیاری به وسیله تزریق زندگی جدید به بدن او، Naix از کابوس جنون خود بیدار شد و به صدای جدیدی که در سر او زمزمه میکرد گوش داد. هدف آن صدا فقط فرار از زندان بود.در این لحظه lifestealer متولد شد.این موجود ذهن خود را وارد ضمیر ناخودآگاه سربازان و نگهبانان سیاه چاله کرد و آنها را وادار به باز کردن ققل زندان کرد و باعث شد که آنها به هم نوعان خود حمله کنند. با این کار او راهی برای برای آزادی خود باز کرد در حالی که از جان آنها تغذیه می کرد.رباینده حیات هنوز زنجیر شکسته از زندان را در دستان خود دارد اما آن جادوگر هنوز در بدن او زندانی است.دو ذهن متفاوت در یک بدن جمع شده اند و یک موجود بی نام بدبخت و یک استاد که آن موجود از آن پیروی می کند را تشکیل دادند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.