داستان hero های dota2 هیرو Lion

‌‌📋 نام هیرو :
Lion, the Demon Witch

✊️ شعار هیرو :
All hell’s broken loose, and I hold the pieces
📝 داستان هیرو:
او که زمانی استاد بزرگ روش جادوگری ساحر شیطان بود در بین هم نوعانش برای مبارزه در راه نور و عدالت معروف شده بود. اما بزرگ سالی انسان را آلوده می کند.با قدرتی که او خود بدست آورده بود جادوگر توسط شیطان وسوسه شده و تبدیل به فرد شرور می شود و روح خود را برای قدرت می فروشد.بعد از مرتکب شدن به گناهانی که روح او را تغییر داد او طرد شد.شیطان به او خیانت کرد و با دشمنانش معامله بهتری برقرار مرد.این بود که خشم lion باعث شد که به جهنم بازگردد و آن شیطان را بکشد و بدن او را تکه تکه کند و دست شیطان را برای خود بردارد.هرچند این تزریق دست شیطان به خود در او تغییراتی ایجاد کرد. بدن او به چیزی غیرقابل شناسایی تبدیل شد.او از جهنم بیرون آمد، خشم در وجود او زبانه کشید و شروع به کشتن همه حتی کسانی که او را استاد صدا می کردند شد و سرزمینی که روزی آن را عزیز می دانست را به نابودی کشید.او تنها بازمانده روش جادوی ساحر شیطان است و تمام کشیشانی یا دانش آموزان به زودی مانای خود را در برابر او از دست خواهند داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.