داستان hero های dota2 هیرو NatureProphet

‌‌📋 نام هیرو :
Nature,s Prophet

✊️ شعار هیرو :
I woke within the seed and saw my destiny, and many were its branches
📝 داستان هیرو:
وقتی ورودیسیا الهه جنگل ها ، زمین را پر از گیاهان سبز کرد، روح رشد مجدد را در هسته گیاهان قرار داد،آب های روان را از اعماق صخره ها به ریشه گیاهان رساند و تمام توجه خورشید را به رشد گیاهان معطوف کرد متوجه شد که زمان او به پایان رسیده و مانند برگی که قبل از رسیدن ثمر از درخت می افتد او نخواهد توانست که به ثمر رسیدن آنها را تماشا کند.این امر او را ناراحت می کرد که جهان را به حال خود رها کند زیرا گیاهان هنوز جوانه نزده بودند و خطرات زیادی برای گل ها وجود دارد.ناگهان او یک دانه در کیف خود دید که هنوز نکاشته بود. او به آن دانه یک کلمه گفت و آن را قبل از مردن بلعید. بدن بزرگ او در طول زمستان طولانی تجزیه و تبدیل به کود شد و درختان از آن استفاده کردند و رشد کردند.در صبح روز نقطه اعتدال بین شب و روز زمانی که جنگل شروع به بیدار شدن می کرد آخرین هسته یکجا رشد کرد و تبدیل به nature’s prophet شد. پوشیده از برگ،قوی و دانا که قدرت الهه را درباره اینکه چه چیزی به نفع درختان و فضای سبز است را دارد و هرکسی او را متحد خود بداند خوشبخت است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.