داستان hero های dota2 هیرو Nyx

📢 داستان هیرو های دوتا2 :

📋 نام هیرو : Nyx Assassin
✊️ شعار هیرو :
“The blessing of Nyx gives me all the purpose I require.”
تبرک نیکس هر هدفی را که بخاهم به من میدهد

📝 داستان هیرو:
در اعماق آرشیو اولتیمیر،در میان قفسه های رساله های علمی گونه های اژدها و کنابهای جادوهای غیرقابل ترجمه، یک کتیبه باستانی از عجایب گونه از حشره وجود دارد.وقتی که دانشمندان آن را ترجمه کردند فهمیدند که این کتیبه توانایی های تلپاتی گونه ای از سوسک های متعصب، نمونه عجیبی از سوسک های اجتماع پذیر با توانایی های خاص در هفت دنیا می باشد. برعکس تمامی سوسک های این نژاد، nyx assassin به وسیله دگردیسی مختص به نوع خود به بلوغ نرسید.او توسط نیرو الهه nyx به این شکل درآمد.او توسط ملکه nyx انتخاب شد.هرکس نمی تواند در برابر اتاق ملکه تاریکی حان سالم به در ببرد اما او ذهن غیر قابل نفوذ و چنگال های تیز دارد. او می تواند ذهن خود را وارد ذهن اطرافیانش کند.از تمامی گونه های این سوسک او تنها کسی است که برای این امر انتخاب شده است.پس از دگردیسی او دوباره متولد شد. با نیروی الهه nyx و توانایی هایی که او را فقط و فقط برای یک کار شکل دهی دوباره کرده است: به اسم الهه خود دشمنان را نابود کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.