داستان hero های dota2 هیرو razor

📢 داستان هیرو های دوتا2 :

📋 نام هیرو : Razor, the Lightning Revenant
✊️ شعار هیرو :
“I bring my lightning whip not to punish souls, but only to hasten them toward the inevitable exit.”
من شلاق اذرخشم رو میارم.نه برای تنبیه روح ها، بلکه برای سرعت بخشیدن به خروج ناگزیرشان.

📝 داستان هیرو :
در میان قدرت های نمادین موجود در آندراسکیپ( دنیای مردگان) razor پیشگام آذرخش ترسناک ترین قدرت محسوب می شود.با شلاق آذرخش مانند خود در میان مسیرهای تنگ و باریک در حال گشت زنی می باشد.راه هایی که روح مردگان بر اساس هوش ذاتی،زیرکی و مقاومت خود در آنجا به صف می باشند.او که در بالای مسیر در حال حرکت است به ارواح سرگردان توجه می کند و نیروی الکتریکی قوی را به منظور تنبیه و تسریع حرکت ارواح به داخل پایان مسیر یعنی گودال های تاریک به آن ارواح وارد می کند.razor بدنه ابدی قدرت برتر و قدرت صریح می باشد.اما او دارای جو خداگونه ای است که به او رضایت درونی در انجام کار خود می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.