داستان hero های dota2 هیرو Silencer

‌‌📋 نام هیرو :
Nortrom, the Silencer

✊️ شعار هیرو :
Enemies should be seen and not heard
📝 داستان هیرو:
او که بخشی از هفتمین و آخرین خاندان خود بود توسط مکتبی باستانی آئوئل پرورش یافت تا بتواند برترین جادوگری که جهان تابحال به خود دیده باشد. او فردی منتخب بود. حاصل 200 سال مراقبت در پرورش از نسل های گذشته و جادوگری جنگجو که بتواند شکوه و عظمت برای آن مکتب به ارمغان بیاورد و دشمنان قسم خورده آن ها، شوالیه های فولد را شکست دهد. او با بقیه جادوگران جوان پرورش یافت. در حالی که بقیه مشغول خودنمایی با جادوی آتش بودند اما نورترم بدون توانایی جادویی بود.بچه ها او را مسخره می کردند ” تو اصلا جادوگر نیستی”. رییس مکتب نیز این امر را می دانست اما نورترم پا پس نزد.در روز آزمایش او با بقیه جادوگران جوان رو به رو شد و آنجا این درس با ارزش را آموخت: عدم توانایی در استفاده از جادو می تواند قوی ترین جادو باشد.او تک تک جادوگران جوان را ساکت کرد و همه آن ها را شکست داد و به عنوان قهرمان آئوئل شناخته شد تا بتواند پیش گویی ها را به نتیجه برساند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.