داستان hero های Dota2 هیرو skywrathmage

‌‌📋 نام هیرو :
Dragonus, the Skywrath Mage

✊️ شعار هیرو :
Even on this fallen field, I dedicate my powers to the lofty Skywrath
📝 داستان هیرو:
دراگنوس که یک جادوگر بلند مرتبه در سلسله ایری مخوف بود زندگی پر دردسر داشت.او که قسم تولدش او را مجبور می کرد تا کسی که بر روی لانه تیغ (تخت پادشاهی) می نشیند را مراقبت کند از این ملکه از ته قلب متنفر بود.در هنگام جوانی او با شاهزاده بزرگتر شندلزار که حاکم بر حق بود دوست بود و او را با تمام وجود دوست داشت اما علاقه او به جادو و جادوی آرکین او را دربر گرفت.
زمانی که او مشغول به فراگیری جادو بود غفلت او باعث شد که از شنلدزار غافل شود. زمانی که بر علیه شاهزاده کودتا صورت گرفت فهمید که رفیق قدیمی او دیگر از دست رفته است و تخت پادشاهی هم اکنون در چنگال خواهر کوچک تر می باشد. کاری از دراگنوس بر نمی آمد. جادویی که او یادگرفته بود تنها برای محافظت از تخت ملکه بود و نمی توانست بر علیه او از آن استفاده کند.او به وظایف خود عمل می کرد و امیدوار بود که روزی عشق واقعیش به جایگاهی که از دست داده برگردد.در این زمان راز او برای الهه اسکریاوک معلوم شد ، کسی که جادویش باعث شد شندلزار به موجود مادی ترسناک که انرژی انتقام ناب در رگ هایش جریان دارد تبدیل شود.
با اینکه او می خواست تا شندلزار دوباره به تخت ملکه بنشیند اما او بیشتر به دنبال این بود که عشقش شکل فیزیکی قبلی خود را دوباره بازیابی کند.دوگانگی نقش باعث عذاب او می شد. با اینکه او یک نجیب زاده و موجودی با قلب پاک است اما بدترین عذاب ها تصور نفرت vengeful spirit است که او باید در قلب همراه خود داشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.