داستان Hero های Dota2 هیرو Spiritbreaker

📢 داستان هیرو های دوتا2 :

📋 نام هیرو : Barathrum, the Spirit Breaker

✊️ شعار هیرو : “I’m the beast of many parts; I part enemies from their lives.”

📌معنی: من دیوی تشکیل شده از قسمت های مختلف هستم و زندگی دشمنانم را از آنها جدا خواهم نمود

📃 مقدمه: Sprit Breaker یا روح شکن یکی از بهترین گنکرهای دوتاس که میتونه با اسکیل هاش خیلی راحت گنک کرده و کمک بزرگی به تیم کنه, همچنین این هیرو میتونه نقش های تانک, پوشر و اسکیپ رو هم بازی کنه, در کل فواید زیادی داره

📝 داستان هیرو :

Barathrum یک موجود قدرتمند می باشد،یک موجود ترسناک و بنیادی که تصمیم گرفت که به دنیای مادی وارد شود که باعث به وجود آمدن واکنش هایی در خانه اصلی او قلمروی عناصر بنیادی گردید. برای این منظور او شکلی که برای اهداف او مناسب بود را برای خود چه در دنیای مادی و چه در محل زندگی انتخاب کرد.شکل فیزیکی او نیروهای این دنیا را در اختیار گرفته است. خصوصیات که ترکیبی از شاخ های و سم های گاو و دستان بوزینه می باشد که نشان دهنده کیفیت نیرو،سرعت و زیرکی ذاتی او می باشد.او یک حلقه بر روی بینی خود دارد که یادآور این است که او در خدمت استاد پنهان می باشد و این دنیا چیزی به جز سایه ای از دنیای واقعی خود نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.