داستان hero های dota2 هیرو Terrorblade

📋 نام هیرو : Terrorblade, the Demon Marauder

✊️ شعار هیرو :
“The self-righteous shall choke on their sanctimony.”
“خود عادلانه باید در تقدس خود را خفه می شود.”

📝 داستان هیرو:

Terrorblade یک شیطان غارتگر است. یک قانون شکن جهنمی که حتی بقیه شیاطین از او وحشت دارند.یک ساختارشکن که از اربابان شیاطین دزدی می کند. مراسم تدوین شده برای اصلاح خود را نادیده می گیرد و تک تک قوانین موجود در هفت ناحیه جهنمی را می شکند. برای جرایمی که مرتکب شده به او درس درست حسابی داده می شود: حتی جهنم نیز خود دارای جهنم است. یک امتحان کوتاه و خشن برای او درنظر گرفته شد.با وجود کشته شدن افراد زیاد او در فول فل زندانی که شیاطین هم نوعان خود را در آن زندانی می کنند زندانی گشت.اما فول فل یک زندان عادی نیست.در این آیینه تاریک واقعیت، شیاطین محکوم به دیدن ابدی بازتاب پیچیده ارواح خود می باشند. بجای زجر کشیدن terrorblade خود را ارباب بازتاب نیمه وحشتناک خود که شیطان خشمگین و چپاولگر با قدرت غیر قابل وصف بود نمود.با کنترل حیوان درون خود،او دیوار زندان پرپیچ (فراکتال)خود را نابود کرد و به دنبال گسترش وحشت بر تمام موجودات است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.