داستان hero های dota2 هیرو Tiny

📢 داستان هیرو های دوتا2 :

📋 نام هیرو : Tiny, the Stone Giant

✊️ شعار هیرو : “!Thus are mountains built”

📃 مقدمه : tiny يک هيروي استرنج بسيار محبوبه که با استان منطقه اي که ميده ميتونه به تيم خيلي کمک کنه همچنين ميتونه به تاورها دميج زيادي وارد کنه وهر چه زود تر آيتم هاش رو بياره همونطور که ميتونه يک هيروي اسپلر خوب باشه يک اتکر سنگسن هم به حساب مياد !!!
بافته شده از تخته سنگ های Ashenra جایی که غول های سنگی از کوهستان متولد می شوند Tiny به دنیا آمد. Tiny غول کوچکی بود اما قدرتی مثل یک کوه داشت. او می توانست هرچیزی را به آسمان بیاندازد و می توانست با خاک زیاد چیزی مثل بهمن سر راه دشمنانش ایجاد کند . به علت شکل ناهموارش دشمنانش نمی توانستند به او حمله کنند.به مرور او بزرگ و بزرگ تر شد و به علت اینکه قلبش از گزانیت بود خاک و سنگ های زیادی را به خود جذب کرد.
📝 داستان هیرو :
او که به شکل تکه هایی از سنگ به دنیا آمد، نحوه شکل گیری او یک راز است که حتی خود او از آن باخبر نیست.او در حال حاضر یک غول سنگی است اما گذشته او چگونه بود؟یک تکه سنگ که از پاشنه یک گولم جدا شده بود؟ یک پاره ای از سنگ که از محل کار مجسمه ساز؟تکه ای از سیمای روحانی گارتوس؟ کنجکاوی عمیقی او را فرا گرفته است و او برای پیدا کردن اصلیت، خانواده و هم نوعان خود بدون خستگی در دنیا سفر می کند.در حال مسافرت اندازه او بزرگ تر و وزن او بیشتر می شود. تغییرات آب و هوا بر روی او تاثیر برعکس دارد و بجای تحلیل رفتن او بزرگ تر و بزرگ تر می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.