داستان hero های dota2 هیرو Visage

‌‌📋 نام هیرو :
Visage, the Bound Form of Necro’lic

✊️ شعار هیرو :
It is one thing to animate a corpse from beneath the ground. It is another to rip a soul from beyond the veil

📝 داستان هیرو:
در بالای دروازه مارپیچ دنیای مردگان سیمای خفاش غول پیکر که همواره چشم بر دروازه دوخته مشاهده می شود.حیوانات و پرندگان، استان ها و هیولاها و هر موجودی که روزی می میرد و راه خود را به سمت این دروازه می بیند از جلوی دیدگان او رد می شود.برای هر روح گمشده عبور از این حجاب مرگ غیر قابل انکار است. زمانی که شانس یاری کند ارواح مکار و باهوش سعی در فرار از جهنم یا بهشت می کنند این خفاش غول آسای ترسناک ، visage روح مقید نکرولیک است که آنها را دنبال و دستگیر می کند.visage که خستگی ناپذیر است و ضعف مرگ او را در بر نمی گیرد تمام ارواح سرگردان را بدون رحم دنبال می کند و تمامی کسانی که به این ارواح پناه دهند را نابود می کند.قوانین دنیای پس ازمرگ همواره ثابت است و این درست است که مرده می تواند دوباره زنده شود ولی فقط بحث زمان است که visage این ارواح را دوباره پیدا می کند و به جای درست خود باز می گرداند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.