داستان hero های dota2 هیرو Void Spirit

📋 نام هیرو :
Inai, the Void Spirit

✊️ شعار هیرو :

📝 داستان هیرو :
مسیر این درگیری ها از سال های قبل مشخص شده بودهیچ یک از ارواح باستانی هرگز نتوانستند که ذهن و تدبیر قدیمی ترین روح باستانی یعنی اینای ملقب به روح نیستی را درک کنند. او که آگاه به اسراری است که می تواند ذهن موجودات فانی را درهم بشکند،روح نیستی عملکرد این جهان را از دیدگاه بهتری زیر نظر داشت و با دقت خدمتکارانش را برای هدفی که داشت انتخاب کرد. هدف او این بود که از معبد پنهان خود پا به دنیای ماده بگذارد وقتی به این نتیجه رسید که می تواند خود به تنهایی دنیای واقعیت را به مسیر مناسبی هدایت کند.اینای با نگاه وسیعی که نسبت به موجودیت جهان دارد، تمرکز خود را در نقطه ای از زمان قرار داد که قادر نبود فرای آن نقطه را ببیند چرا که پایه و اساس چندین دنیا در این نقطه باهم برخورد داشتند.بنابراین او خودش پا به این دنیا گذاشت تا نبرد پیشینیان را حل و فصل کند و متحدین خود را برای چیزی که از نظر او نبردی بزرگ تر بعد از این نبرد هست آماده کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.