داستان hero های dota2 هیرو Warlock

‌‌📋 نام هیرو :
Demnok Lannik, the Warlock

✊️ شعار هیرو :
Chaos comes at my command!
📝 داستان هیرو:
به عنوان سرپرست رئیسان و مالکان آرشیو آکادمی اولتمیر ، دمنوک لانیک همواره به دنبال کتیبه های ممنوعه و کمیاب بود.هیچ معبد نفرین شده ای و هیچ مسیر تاریکی ترسناک نبود و هیچ چیزی نمی توانست او را از وارد شدن به آن مناطق باز دارد و این درصورتی بود که او نشانه هایی از کتیبه هایی از افسانه های ابتدایی از آنجا پیدا می کرد. اگرچه تحقیقات او خشم نهادهای محافظ را برانگیخت و درنهایت او متوجه شد که نیازمند این است که جادوی سیاه را یاد بگیرد. او خود را وقف یادگیری جادوگری با اشتیاق دستیابی به کتب قدیمی کرد و خیلی زود به قدرنمندترین وارلاک آکادمی تبدیل شد.و خیلی زود پس از آن او به کمک عصای خود شروع به فراخوانی ارواح زندانی از دنیای بیرون کرد و از آنها برای کامل کردن صفحات گمشده کتابش استفاده کرد.او شروع به نوشتن رساله شیطانی خود کرد.کتابی که بدون شک مطالب زیادی برای آموزش خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.