دوتا 2

img
جولای
17

داستان hero های Dota2 هیرو Lich

‌‌📋 نام هیرو : Ethreain, the Lich ✊️ شعار هیرو : And so the dead will bury the dead 📝 داستان هیرو: در زندگی ، جادوگر سرما ایسریان( قبل از تبدیل شدن به lich) می خواست از یخ نابودگر برای […]

img
جولای
17

داستان hero های dota2 هیرو Leshrac

‌‌📋 نام هیرو : Leshrac, the Tormented Soul ✊️ شعار هیرو : Imbalance demands it. 📝 داستان هیرو: Leshrac روح عذاب دیده، یک موجودی است که از قلب طبیعت جدا شده است، یک موجود محدود که نیمی از وجود آن […]

img
جولای
15

داستان hero های dota2 هیرو KOTL

‌‌📋 نام هیرو : Ezalor, the Keeper of the Light ✊️ شعار هیرو : They say twas I who carried the first light into the universe. They might be right, I can’t quite recall 📝 داستان هیرو: این شراره خورشید […]

img
جولای
15

داستان hero های dota2 هیرو Jakiro

‌‌📋 نام هیرو : Jakiro, the Twin Head Dragon ✊️ شعار هیرو : Two sides of the same coin 📝 داستان هیرو: حتی در میان حیوانات جادویی ، یک اژدهای دوسر چیز عجیبی است. قسمت های مساوی یخ و آتش، […]

img
جولای
13

داستان hero های dota2 هیرو Invoker

‌‌📋 نام هیرو : Invoker ✊️ شعار هیرو : I am a beacon of knowledge blazing out across a black sea of ignorance 📝داستان هیرو : در اوایل و به گفته برخی شکل اصلی جادو هنر ذهن بوده است.جادو نیازمند […]