تیم های شرکت کننده در جام خلیج فارس سری نهم PGC

با تشکر از تیم های ثبت نام کننده در این دوره
گفتنیست براکت و زمان مسابقات PGC S9 دوشنبه درون سایت قرار خواهد گرفت .

اسامی تیم های ثبت نامی در مسابقات Persian Gulf Cup Season IX بدین  شرح می باشد :

THUNDER BOLT 🏅                 
VG Sunder 🏅                    
Digital Knights 🏅              
FGC  🏅                         
Thunder 🏅                      
intellect of future  🏅         
Se7en  🏅                       
AA family 🏅                    
….. 🏅                       
Teramadol 🏅                    
Tough Guys 🏅                   
DMC 🏅                         
Tornado 🏅                      
North men  🏅                   
robina 🏅                       
Storm  🏅                       
Shalgham Gaming 🏅              
Syg 🏅                          
Fight Friction 🏅               
Team CYRUS 🏅                   
spack <3 spark 🏅               
Game Net javan 🏅               
BlueTeam 🏅                     
Lithium  🏅                     
High Five 🏅                  
MaDneSs  🏅                     
UN KNOWN STAR 🏅                
PenToGraM 🏅                    
NSJ Gaming 🏅                   
Fight.Me 🏅                     
Lunatic Assassins  🏅           
NEW GENERATION  🏅              
jafar sagdast 🏅                
Dragon  🏅                      
Lmntrix  🏅                     
PubG 🏅                         
Team_Wolf 🏅                    
Team Ravens  🏅                 
Scenario 🏅                     
P.home  🏅                      
alliance  🏅                    
Element 🏅                      
Ar.Evos 🏅                      
FALAKE 🏅                       
Deadly 🏅                       
RGK  🏅                         
TheDragons 🏅                   
Zone Game  🏅                   
Young.CyruS 🏅                  
RISE  🏅                        
Number One  🏅                  
Team Extreme 🏅                 
Furious Ursa  🏅                
Team guardian 🏅                
 ELECTRON GAMING (/)+(P) pgc=GH 🏅

PwM 🏅                          
TEAM_CRIMSON 🏅                 
16 🏅                           
Pro Artificial intelligence  🏅 
KAEL  🏅                        
UFE 🏅                          
Scenario.Girls  🏅              
Team Maserati 🏅            
PandaGoorio 🏅

اسامی تیم های ذخیره که در صورت حذف تیم یا انصراف تیمی قبل از شروع تورنومنت به لیست اصلی اضافه خواهند شد :

Sonic The Fighters
No Show

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.